Giảng viên: Hoàng Minh Nghiệp

Ông Hoàng Minh Nghiệp là một trong những giảng viên chính thức của Business Edge – Mekong Private Sector Development Facility và là Giảng viên chính thức của tổ chức Better Work do cơ quan Lao Động Quốc Tế (ILO) tài trợ. Ông là một người đam mê và nhiệt huyết và có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy.
Trước khi trở thành Giảng Viên, ông đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc, tư vấn và quản lý cho các Công ty từ Quốc doanh đến Doanh nghiệp tư nhân, các công ty nước ngoài như: Pháp, Nhật Bản.

Các chương trình đảm trách đào tạo tại Học viên Nhân sự và Quản trị HRD Academy: Kỹ năng lập kế họach, hoạch định công việc, Quản lý dự án và nguồn lực, Kỹ năng lãnh đạo, xây dựng đội nhóm, Kỹ năng đánh giá kết quả làm việc nhân viên,Kỹ năng phân tích công việc; Kỹ năng lãnh đạo cấp trưởng phòng và tương đương trở lên.; Khoá xây dựng hệ thống quản lý công ty (CEO); Quản lý con người (CMO).

Hotline: 097 345 2082