Giảng viên: Lại Văn Thăng

Ông Lại Văn Thăng là chuyên gia đào tạo lâu năm trong lĩnh vực quản trị nhân sự, quản trị sản xuất, An toàn lao động, Bộ chương trình dành cho Quản đốc sản xuất, Tổ trưởng sản xuất, Bộ chương trình kĩ năng mềm trong lĩnh vực dịch vụ, thương mai, văn phòng. 

Những trải nghiệm công việc của ông Lại Văn Thăng: 

- Sáng lập viên, Giám đốc nhân sự công ty CP Kiến trúc & Xây dựng Nhất Nguyên

- Giảng viên doanh nhân TOPICA (Top 25- 2015, Top 5- 2016)

- Nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đào tạo và tư vấn Việt Nam (VTCC)

Hotline: 097 345 2082