Giảng viên: Ngô Đình Đức

Ông Ngô Đình Đức là chuyên gia tư vấn doanh nghiệp với hơn 15 năm giữ các vị trí quản lý cấp cao tại các công ty lớn trong các lĩnh vực Sản xuất, Marketing và Tư vấn Nhân lực... cùng sự trải nghiệm trong nhiều mô hình tổ chức khác nhau: doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn nước ngoài, tập đoàn trong nước và công ty cổ phần... ông Đức có sự am hiểu và tầm nhìn về chiến lược doanh nghiệp, tổ chức doanh nghiệp và chiến lược thị trường - sản phẩm - khách hàng. Từng kinh qua những vai trò khác nhau từ Bán hàng, quản lý dự án, GĐ Phát triển Kinh doanh rồi TGĐ Doanh nghiệp giúp cho quan điểm của ông thực tế, hài hòa và gần gũi hơn với doanh nghiệp.

Ông Đức đã tham gia vào các dự án tư vấn & đào tạo cho Âu Á Trading, Trường Hải Auto, Eximbank, Tân Tiến, Tasco, Vinasoy, Cát Lợi, Bến Thành Group... Ông đặc biệt phù hợp cho các dự án liên quan đến chiến lược doanh nghiệp và việc triển khai cụ thể vào cơ cấu tổ chức, các hệ thống quản trị điều hành và các hệ thống nhân sự. Ông cũng thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông với vai trò chuyên gia quản trị nhân sự, quản trị hiệu quả công việc và hệ thống Thẻ điểm cân bằng BSC.

Một số vị trí ông Ngô Đình Đức từng làm việc: 

- Tổng giám đốc & Thành viên HĐQT Le & Associates

- Phó TGĐ phụ trách Sales & Marketing Đại Phương Đông

- Giám đốc kinh doanh- Akzo Nobel Coatings Việt Nam

- Giám sát Thương Mại – Watson Paint JV Vietnam

Chứng chỉ đạt được:

- Extended DISC Certification Training - Train the Trainer (Extended DISC Finland, 2011) - - Rethinking HR & Talent (Prof. Dave Ulrich - PACE, 2011)
- Balanced Scorecard Professional (BSI - Balanced Scorecards Institutes, 2014)

 

Hotline: 097 345 2082