Giảng viên: TS Đỗ Tiến Long

Đỗ

Ông Đỗ Tiến Long là chuyên gia tư vấn về phát triển tổ chức và chiến lược. Ông được biết đến là chuyên gia nhiều kinh nghiệm về tái cơ cấu chuyển đổi tổ chức, phát triển năng lực lãnh đạo, quản trị nhân lực, quản trị chiến lược và văn hóa doanh nghiệp. Với hơn 25 năm kinh nghiệm tư vấn và đào tạo, ông đã tham gia tư vấn, huấn luyện cho rất nhiều tổng công ty, ngân hàng và các tập đoàn tư nhân và nhà nước.

Ông Long đã từng làm việc qua các công ty tư vấn quản lý như Guidea, CDOC, IBG với vai trò chuyên gia tư vấn chính, tư vấn trưởng, trực tiếp thực hiện và quản lý các dự án tư vấn cho các doanh nghiệp.. Đồng thời, ông là chuyên gia đào tạo trong nhiều chương trình CEO, Quản lý cao cấp của PTI, FSB, HSB, Griffin. 

Chuyên gia Đỗ Tiến Long có 8 năm công tác tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, với vai trò là Chủ nhiệm bộ môn Quản trị chiến lược, Phó chủ nhiệm bộ môn Văn hóa Doanh nghiệp, tham gia giảng dạy và nghiên cứu về lãnh đạo, quản trị sự thay đổi tổ chức, quản trị nhân lực, quản trị chiến lược cho các chương trình chính khoa, cũng như các chương trình MBA quốc tế của Đại học Benedictine, Đại học Uppsala, Đại học DAS, và các chương trình nâng cao năng lực quản lý lãnh đạo cho cán bộ sở huyện một số tỉnh trên cả nước. 

Hotline: 097 345 2082