Giảng viên: TS Phan Tất Thứ

Tiến sĩ Phan Tất Thứ là chuyên gia có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, quản trị dự án, xúc tiến thương mại, điều phối kinh doanh tại các tập đoàn đa quốc gia và trên 02 năm làm việc cho Chính phủ Canada với vai trò Ủy viên Thương mại.
Tham gia hoạt động đào tạo và tư vấn doanh nghiệp từ năm 2002 đến nay, Tiến sĩ Thứ đã hợp tác với nhiều công ty và trung tâm đào tạo uy tín
Tiến sĩ Phan Tất Thứ là tác giả của nhiều mô hình phát triển năng lực, đã được cấp chứng nhận bản quyền, như: BizMind (tư duy kinh doanh), CI@Biz (trí tuệ cạnh tranh), BizGo (chiến lược tổng thể), BizChange (tái cấu trúc toàn diện), BizUp (phát triển kinh doanh), BizOn (kinh doanh trực tuyến), Iching@Biz (dịch lý kinh doanh), MecgrisPR (truyền thông thương hiệu), Sales6G (bán hàng thông minh), TeamMax (cộng tác đa nhóm)… 
Hiện nay, Ts. Thứ còn tham gia với tư cách giảng viên của một số tổ chức đào tạo có uy tín 

 

Hotline: 097 345 2082