HRD Academy đồng hành cùng Tập đoàn FLC Group trong chương trình phát triển năng lực lãnh đạo

Học viện Quản trị HRD Academy hân hạnh được đồng hành cùng Tập đoàn FLC Group trong chuỗi chương trình phát triển năng lực lãnh đạo - quản lý Tập đoàn.

Là một trong những chương trình bắt buộc đối với cấp quản lý tại tập đoàn FLC Group, Ban Đào tạo & Phát triển Tập đoàn FLC Group kết hợp cùng Học viện Quản trị HRD Academy tổ chức chương trình đào tạo “Kỹ năng Quản trị sự thay đổi”.

Với kinh nghiệm dẫn dắt nhiều dự án Tái cấu trúc ở các tập đoàn lớn, Chuyên gia HRD Academy đã giúp các nhà quản lý của Tập đoàn FLC Group nhận thức rõ về tầm quan trọng của sự thay đổi, những rào cản chủ yếu trong quá trình thay đổi cũng như nghệ thuật dẫn dắt sự thay đổi trong tổ chức. Các đặc điểm tâm lý con người khi đối ứng với sự thay đổi đã được Chuyên gia chia sẻ với nhiều ví dụ thực tiễn và dưới góc độ phân tích tâm lý học. Các mô hình của Kurt Lewin và Jonh P.Kotter được trình bày dưới ví dụ về quản trị sự thay đổi trong các dự án đã giúp học viên nắm được từng bước một cách hệ thống. Thông qua phần thảo luận nhóm, học viên đã có cơ hội trình bày bản Kế hoạch quản trị sự thay đổi ứng dụng các mô hình này.

Xem thêm: Giải pháp đào tạo Nhà quản lý chuyên nghiệp LeaderPro 4.0

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC là một công ty hoạt động đa ngành với lĩnh vực cốt lõi là hoạt động kinh doanh đầu tư kinh doanh bất động sản. Dựa trên cơ sở đội ngũ quản lý có nhiều kinh nghiệm trong ngành, Công ty đã tạo lập uy tín và thương hiệu "FLC" trên thị trường. Với việc triển khai đồng loạt một số dự án quy mô lớn có tổng mức đầu tư hàng ngàn tỷ đồng, các dự án nhà ở đã mở bán thì thương hiệu của Tập đoàn FLC đang phát triển và lớn mạnh một cách nhanh chóng, nằm trong số những thương hiệu bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Học viên Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang Giám đốc Nhân sự? Bạn người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũBộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu Giảng viên quản trị công tyBộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082