TIẾNG TÔI VANG RỪNG NÚI SAO KHÔNG AI TRẢ LỜI | 5 TIPS TĂNG TƯƠNG TÁC KHI ĐÀO TẠO LIVE-LEARNING

#1 HƯỚNG DẪN CỤ THỂ NHỮNG THỨ ĐƠN GIẢN NHẤT

Trở ngại lớn nhất của học viên khi tương tác là không biết dùng công cụ. Hãy đảm bảo 100% học viên được hướng dẫn các thao tác sử dụng phần mềm trực tuyến bằng Văn bản trước lớp học + Hướng dẫn đầu khóa học.

#2 DÀNH NĂNG LƯỢNG TỐT NHẤT CHO GIẢNG VIÊN

Giảng viên cần có một người Facilitator hỗ trợ điều phối lớp học và thao tác kỹ năng. Thay vì để giảng viên tự làm toàn bộ hãy dành năng lượng tốt nhất của họ cho việc giảng dạy.

 

#3 TRAO ĐỔI TÂM THẾ HỌC TẬP NGAY TỪ ĐẦU VỀ VIỆC TƯƠNG TÁC

Trao đổi tâm thế học tập ngay từ đầu về việc tương tác: trang phục, kỹ thuật lớp học. Ví dụ: Giảng viên gọi tên quá 3 lần không trả lời sẽ được xem như không tham gia buổi học đó.

#4 HOẠT ĐỘNG TƯƠNG TÁC HỌC VIÊN VỚI NHAU VÀO ĐẦU/CUỐI MỖI BUỔI HỌC

Tạo các hoạt động tương tác học viên với nhau vào đầu mỗi buổi/sau giờ giải lao để tăng sự gắn kết trong lớp học.

#5 DUY TRÌ MỘT NHÓM CHAT SONG SONG

Duy trì 1 nhóm chat song song để cập nhật những thông tin quan trọng của lớp học (Trao đổi hay, tài liệu, ...) để đảm bảo các trao đổi được lưu trữ. 

👉 Tải File nét tại: https://bit.ly/3rSkqgO

-----------------------------

👉 Tham khảo thêm các giải pháp đào tạo trực tuyến tại: https://livelearning.hrd.com.vn/

Học viện Quản trị HRD Academy - Tối ưu năng lực tổ chức

 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082