--> GỌI NGAY 097 345 2082 để nhận tư vấn về các Chương trình Đào tạo cụ thể 

I: QUẢN LÝ LÃNH ĐẠO 

• Lãnh đạo tỉnh thức 

• Tư duy lãnh đạo & Năng lực nhà quản lý

• Quản trị sự thay đổi trong quá trình tái cấu trúc

• Khuyến khích và tạo động lực cho nhân viên

• Huấn luyện và phát triển đội ngũ nhân viên 

II: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI

• Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp Lean 4.0

• Xây dựng tinh thần Ownership tại nhà máy

• Quản trị tinh gọn LEAN Manufacturing

• 7 công cụ kiểm soát chất lượng QCC

• Phối hợp nội bộ hiệu quả theo HouRenSou

III: BÁN HÀNG & DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

• Dịch vụ khách hàng xuất sắc chuẩn Nhật Bản 

• Quản trị trải nghiệm khách hàng CEM- Xây dựng Văn hóa “Khách hàng là trọng tâm” 

• Kĩ năng tư vấn bán hàng & Chăm sóc khách hàng B2B, B2C.

• Kĩ năng giải quyết khiếu nại than phiền của khách hàng.

• Nghệ thuật nắm bắt tâm lý khách hàng.

IV: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ

• Tư duy dịch vụ nhân sự 

• Thiết kế trải nghiệm nhân viên- Gắn kết đội ngũ

• Xây dựng Từ điển năng lực chuẩn quốc tế

• Triển khai hệ thống quản trị chiến lược BSC-KPIs

• Xây dựng hệ thống đào tạo doanh nghiệp hiệu quả

• Quản trị nhân sự cho quản lý cấp trung

V: KĨ NĂNG MỀM PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN

• Nghệ thuật giao tiếp từ trái tim 

• Xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp xuất sắc

• Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp 

• Kĩ năng đàm phán-thương lượng

• Tư duy sáng tạo & Kỹ năng giải quyết vấn đề

VI: PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

• Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp hướng tới hiệu suất –  Kinh nghiệm từ các tập đoàn hàng đầu

• 7 bước xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp

• Huấn luyện trải nghiệm: Xây dựng đội ngũ gắn kết

• Xây dựng bộ GEN (ADN) của tổ chức

                

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082