--> GỌI NGAY HOTLINE 097 345 2082 để nhận Giải pháp Nhà Quản lý xuất sắc 4.0 và Giải pháp Phát triển năng lực Quản trị sản xuất hiện đại từ Ban Đào tạo HRD Academy

 

I. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ

• Tư duy dịch vụ nhân sự 

• Thiết kế trải nghiệm nhân viên- Gắn kết đội ngũ

• Xây dựng Từ điển năng lực chuẩn quốc tế

• Triển khai hệ thống quản trị chiến lược BSC-KPIs

• Xây dựng hệ thống đào tạo doanh nghiệp hiệu quả

• Quản trị nhân sự cho quản lý cấp trung

II. QUẢN LÝ LÃNH ĐẠO 

• Lãnh đạo tỉnh thức 

• Tư duy lãnh đạo & Năng lực nhà quản lý

• Quản trị sự thay đổi trong quá trình tái cấu trúc

• Khuyến khích và tạo động lực cho nhân viên

• Huấn luyện và phát triển đội ngũ nhân viên 

III. QUẢN TRỊ SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI

• Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp Lean 4.0

• Xây dựng tinh thần Ownership tại nhà máy

• Quản trị tinh gọn LEAN Manufacturing

• 7 công cụ kiểm soát chất lượng QCC

• Phối hợp nội bộ hiệu quả theo HouRenSou

IV. BÁN HÀNG & DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

• Dịch vụ khách hàng xuất sắc chuẩn Nhật Bản 

• Quản trị trải nghiệm khách hàng CEM- Xây dựng Văn hóa “Khách hàng là trọng tâm” 

• Kĩ năng tư vấn bán hàng & Chăm sóc khách hàng B2B, B2C.

• Kĩ năng giải quyết khiếu nại than phiền của khách hàng.

• Nghệ thuật nắm bắt tâm lý khách hàng.

V. KĨ NĂNG MỀM PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN

• Nghệ thuật giao tiếp từ trái tim 

• Xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp xuất sắc

• Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp 

• Kĩ năng đàm phán-thương lượng

• Tư duy sáng tạo & Kỹ năng giải quyết vấn đề

VI. PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

• Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp hướng tới hiệu suất –  Kinh nghiệm từ các tập đoàn hàng đầu

• 7 bước xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp

• Huấn luyện trải nghiệm: Xây dựng đội ngũ gắn kết

• Xây dựng bộ GEN (ADN) của tổ chức

                

Hotline: 097 345 2082