HỌC VIỆN QUẢN TRỊ HRD ACADEMY 

Học viện Quản trị HRD Academy là đối tác có uy tín hàng đầu trong tối ưu năng lực tổ chức và là đơn vị số 1 đào tạo năng lực làm việc hiệu quả trong doanh nghiệp. Thông qua hoạt động tư vấn, huấn luyện & cố vấn, HRD Academy đã đồng hành với hàng trăm Doanh nghiệp trong quá trình đánh giá năng lực đội ngũ, năng lực tổ chức, đưa ra giải pháp và thực thi giải pháp để phát triển các năng lực đó. Được đánh giá là đơn vị đào tạo quản trị doanh nghiệp uy tín, Học viện được thành lập bởi đội ngũ các chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn phong phú tại các Tập đoàn hàng đầu, có nghiên cứu sâu sắc về hệ thống quản trị tiên tiến trên thế giới, HRD Academy đã nghiên cứu và đưa ra nhiều giải pháp sát thực với thực trạng các doanh nghiệp Việt Nam.

Các giải pháp được đánh giá cao là:

• Phát triển năng lực Quản lý Lãnh đạo 
• Phát triển năng lực Bán hàng
• Phát triển năng lực Quản trị Chất lượng dịch vụ
• Phát triển năng lực Quản trị sản xuất
• Phát triển năng lực Quản trị Nguồn nhân lực

Sứ mệnh của HRD Academy là “Đồng hành cùng Doanh nghiệp Việt kiến tạo Tổ chức học tập thông qua các chương trình tư vấn chiến lược L&D, xây dựng kế hoạch chi tiết đào tạo & phát triển cũng như các chương trình đào tạo inhouse theo các dự án Giải pháp phát triển năng lực” 

HỌC VIỆN QUẢN TRỊ HRD ACADEMY 

 

 

 

 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082