HỌC VIỆN QUẢN TRỊ HRD ACADEMY 

Học viện Quản trị HRD Academy là đơn vị có uy tín hàng đầu hiện nay trong lĩnh vực đào tạo các kỹ năng Quản trị doanh nghiệp, kỹ năng Quản lý và làm việc chuyên nghiệp. Các giải pháp và chương trình đào tạo được đánh giá cao là: Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, Kỹ năng bán hàng, Tư duy dịch vụ khách hàng xuất sắc, Quản trị sản xuất tinh gọn, Làm việc và phối hợp hiệu quả…

Được thành lập bởi đội ngũ các chuyên gia có kinh nghiệm tại các Tập đoàn hàng đầu, có nghiên cứu bài bản các chuẩn mực quản trị quốc tế, chương trình đào tạo doanh nghiệp của HRD Academy được đánh giá cao bởi tính thực tiễn, hệ thống, mang đến cho học viên các góc nhìn, tư duy và kỹ năng mới để làm việc hiệu quả hơn. Cách triển khai đào tạo bài bản theo quy trình chuẩn giúp các khoá học tại doanh nghiệp đạt được mục tiêu đề ra.

Sứ mệnh của HRD Academy là đồng hành cùng Doanh nghiệp kiến tạo các Doanh nghiệp phát triển bền vững, Tổ chức học tập, và môi trường làm việc hạnh phúc.

HỌC VIỆN QUẢN TRỊ HRD ACADEMY 

 

 

 

 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082