Khai giảng: T2-3/2020

Địa điểm: Hà Nội 

1.Đối tượng tham gia:

 • Các Giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ ban/ bộ phận phụ trách kinh doanh/dịch vụ khách hàng
 • Nhân viên phụ trách dịch vụ khách hàng 
 • Những người muốn nâng cao kiến thức về dịch vụ khách hàng

2.Mục tiêu:

Chương trình được thiết kế với mục tiêu giúp học viên:

 • Người tham gia tự nhìn nhận những giới hạn trong dịch vụ hiện tại đồng thời mở ra góc nhìn về những tiêu chuẩn và mục tiêu cao hơn cần vươn lên.
 • Dần hình thành động lực phải thay đổi và cải tiến những hoạt động thường ngày hay tiêu chuẩn hiện hành.
 • Học được những hành động “Omotenashi” thiết thực và giá trị đóng góp cho công ty. Qua gợi mở phương pháp quản lý Omotenashi, họ sẽ sáng tạo ra cách áp dụng cho riêng trường hợp công ty của mình.

3.Nội dung chương trình:

Phần 1:  Tổng quan dịch vụ tử tế Omotenashi

 • Khái niệm Omotenashi
 • 03 tinh thần cốt lõi của dịch vụ tử tế Omotenashi
 • Những yếu tố cơ bản của dịch vụ tử tế Omotenashi
 • Một số sai lầm thường gặp về Omotenashi

Phần 2: Phương pháp triển khai dịch vụ tử tế Omotenashi

 • 4 triết lý cơ bản trong quá trình triển khai Omotenashi
 • 05 bước triển khai Omotenashi trong tổ chức
 • Thay đổi nhận thức
 • Trang bị kỹ năng cung cấp dịch vụ cho khách hàng và đáp ứng nhu cầu khách hàng
 • Trang bị kỹ năng vận hành công việc
 • Tạo kỹ năng bao quát và đa dạng
 • Xây dựng văn hoá tổ chức
 • Một số lưu ý khi triển khai Omotenashi tại doanh nghiệp

Phần 3: Quản lý Omotenashi tại doanh nghiệp 

 • Triết lý quản lý
 • Quản lý Omotenashi dựa trên nền tảng lấy con người làm trọng tâm

Thảo luận nhóm: giải quyết các khó khăn trong quản lý Omotenashi tại doanh nghiệp

 

Một số hình ảnh đào tạo của HRD Academy: 

                                                                                                                                                                                             

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082