Khai giảng: T2-3/2020

Địa điểm: Hà Nội 

1.Mục tiêu:

 • Chương trình được thiết kế với mục tiêu giúp học viên:
 • Xác định được tầm quan trọng của nghề bán hàng
 • Xác định được con đường sự nghiệp của nghề bán hàng
 • Phân biệt được tính cách và tâm lý mua hàng của khách hàng
 • Xác lập các bước và quy trình bán hàng chuyên nghiệp
 • Hoàn thiện kỹ năng xử lý tình huống trong hoạt động bán hàng

2.Đối tượng tham gia:

 • Các Giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ ban/ bộ phận phụ trách kinh doanh
 • Nhân viên phụ trách kinh doanh
 • Những người muốn nâng cao năng lực bán hàng

3.Nội dung chương trình:

Phần 1:  Tổng quan nghề bán hàng 

 • Hiểu về nghề bán hàng trong thế kỷ 21
 • Vai trò của người bán hàng hiện đại
 • Các yếu tố để một người bán hàng thành công
 • Các xu hướng bán hàng trong thời đại 4.0

Phần 2: Tâm lý khách hàng hiện đại 

 • Thấu hiểu khách hàng qua mô hình DISC
 • Ứng dụng trong việc nắm bắt tâm lý và thuyết phục khách hàng
 • Phương pháp tiếp cận hiệu quả với từng kiểu khách hàng

Phần 3: Quy trình bán hàng chuyên nghiệp

 • Quy trình bán hàng chuyên nghiệp
 • Các phương pháp trình bày bán hàng thuyết phục
 • 6 phương pháp tạo ảnh hưởng để thuyết phục
 • Kỹ thuật chốt đơn hàng

Phần 4: Các kỹ năng bán hàng hiệu quả

 • Kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi
 • Kỹ năng phi ngôn từ trong giao tiếp bán hàng

Một số hình ảnh đào tạo của HRD Academy: 

                                                                                                                                                                                             

 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082