Khai giảng: T2-3/2020

Địa điểm: Hà Nội 

2.Mục tiêu:

Chương trình được thiết kế với mục tiêu giúp học viên:

 • Thấu hiểu được tầm quan trọng của hoạt động chăm sóc khách hàng trong bối cảnh hiện nay
 • Thấu hiểu chân dung của một khách hàng trong thời đại ngày nay, đâu là sự kỳ vọng, là yếu tố tác động đến quyết định trở thành khách hàng, bạn hàng, đối tác cho sản phẩm/dịch vụ và doanh nghiệp đang kinh doanh
 • Nắm được các điểm mấu chốt quan trọng để hình thành nên dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp và hiệu quả

1.Đối tượng tham gia:

 • Các Giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ ban/ bộ phận phụ trách kinh doanh
 • Nhân viên phụ trách kinh doanh
 • Những người muốn nâng cao năng lực bán hàng và chăm sóc khách hàng 

3.Nội dung chương trình:

Phần 1:  Tổng quan về chăm sóc khách hàng

 • Những thách thức trong môi trường kinh doanh
 • Phát huy lợi thế cạnh tranh trong hoạt động chăm sóc khách hàng

Phần 2: Phương pháp chăm sóc khách hàng đột phá

 • Thấu hiểu khách hàng qua mô hình DISC
 • Các nguyên tắc quan trọng trong chăm sóc khách hàng
 • Quy trình và phương pháp chăm sóc khách hàng đột phá
 • Những sai lầm cần tránh trong chăm sóc khách hàng 

Phần 3: Mô hình phát triển khách hàng CCP

 • Customer (khách hàng): Chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng thành khách hàng
 • Client (bạn hàng): Chuyển đổi từ khách hàng thành bạn hàng
 • Partner (đối tác): Chuyển đổi từ bạn hàng thành đối tác 

Roleplay: Ứng dụng mô hình phát triển khách hàng CCP trong doanh nghiệp

Phần 4: Kỹ năng xử lý khiếu nại và giải quyết phản hồi hiệu quả

 • Nguyên tắc chung trong xử lý khiếu nại
 • Quy trình xử lý khiếu nại: HEART
 • Kỹ thuật nắm bắt tâm lý khách hàng khi xử lý khiếu nại

Roleplay: Thực hành xử lý khiếu nại

Một số hình ảnh đào tạo của HRD Academy: 

                                                                                                                                                                                             

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082