Khai giảng: Tháng 3/2020

Địa điểm: Hà Nội

1.Đối tượng tham gia:

 • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;
 • Các Giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ ban/ bộ phận trong doanh nghiệp;
 • Nhân viên/chuyên viên
 • Những người mong muốn hoàn thiện kỹ năng giao tiếp

2.Mục tiêu:  Chương trình được thiết kế với mục tiêu giúp học viên:

 • Hiểu được tầm gian trọng của việc xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp
 • Nắm được các kiến thức, kỹ thuật cần thiết trong xây dựng, duy trì các mối quan hệ thông qua giao tiếp
 • Nắm được các nguyên tắc và kỹ thuật trong xây dựng hình ảnh giao tiếp chuyên nghiệp

3.Nội dung chương trình:

Phần 1: Giao tiếp trong công việc và trong kinh doanh

 • Tầm quan trọng của giao tiếp trong công việc
 • Khái niệm giao tiếp tinh tế
 • Các rào cản trong giao tiếp và kỹ thuật phá vỡ rào cản
 • Văn hóa giao tiếp hiện tại – văn hóa giao tiếp Đông-Tây

Phần 2: Phát triển kỹ năng giao tiếp tinh tế

 • Các nguyên tắc giao tiếp tinh tế trong môi trường công sở
 • Phân loại đối tượng giao tiếp
 • Ứng dụng DISC trong giao tiếp
 • Lắng nghe – nền tảng của cuộc giao tiếp thành công: mô hình LACE
 • Mô hình giao tiếp hiệu quả: 4C + 1C=5C

Roleplay: Thực hành giao tiếp hiệu quả theo mô hình LACE và 5C

Phần 3: Xây dựng hình ảnh cá nhân trong giao tiếp chuyên nghiệp

 • Những điều nên và không nên tỏng giao tiếp nội bộ
 • Ngôn ngữ hình thể trong giao tiếp
 • Ngoại hình và trang phục chuyên nghiệp trong giao tiếp

Một số hình ảnh Đào tạo của HRD Academy:

                                                                                                              

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082