Khai giảng: T2-3/2020

Địa điểm: Hà Nội 

1.Đối tượng tham gia:

Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;

Các Giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ ban/ bộ phận trong doanh nghiệp;

Những người mong muốn nâng cao kỹ năng giao việc và giám sát công việc

2.Mục tiêu:

Chương trình được thiết kế với mục tiêu giúp học viên:

 • Nắm được những kiến thức nền tảng về công tác tổ chức & hoàn thành mục tiêu công việc với vai trò là nhà quản lý trong doanh nghiệp;
 • Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và lợi ích của việc “đặt đúng người” vào “đúng vị trí”, bao gồm: Phân công phân nhiệm, Ủy thác công việc;
 • Nắm vững các công cụ, quy trình, phương pháp, kỹ thuật để phân công phân nhiệm một cách hiệu quả;
 • Biết cách thực hiện đầy đủ và chính xác quy trình ủy thác công việc;
 • Biết cách gắn kết và ứng dụng một cách hiệu quả giữa phương pháp phân công phân nhiệm và ủy thác công việc trong môi trường doanh nghiệp hiện đại.

3.Nội dung chương trình:

Phần 1:  Tư duy quản lý hiệu quả

 • Vai trò của nhà quản lý trong việc hiện thực hóa mục tiêu
 • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thành mục tiêu công việc
 • Tư duy “Hoàn thành công việc thông qua người khác”

Phần 2: Phân công và giao việc hiệu quả

 • Những nguyên tắc quan trọng trong phân công công việc
 • Quy trình và phương pháp phân công hiệu quả
 • Làm thế nào để biết được nhân viên có đủ năng lực thực thi công việc được giao?
 • Làm thế nào để nhân viên không ngừng phấn đấu hoàn thành mục tiêu công việc?
 • Thiết lập các công cụ phục vụ phân công hiệu quả;
 • Thảo luận nhóm: Thực trạng & Giải pháp phân công công việc tại doanh nghiệp

Phần 3: Ủy thác công việc hiệu quả

 • Vai trò của ủy quyền trong việc phát triển đội ngũ nhân viên và tăng hiệu quả làm việc của người quản lý.
 • Bản chất của ủy quyền và những thất bại thực tế trong môi trường doanh nghiệp hiện đại.
 • Các quy tắc, cơ hội và nghệ thuật ủy quyền
 • Tiêu chí chọn người ủy quyền;
 • Thực hiện công tác ủy quyền và mô hình ủy quyền.
 • Kiểm soát và đánh giá kết quả trong ủy quyền công việc.

Roleplay: Thực hành Ủy quyền công việc hiệu quả

Phần 4: Phản hồi công việc hiệu quả

 • Các nguyên tắc phản hồi công việc hiệu quả
 • Nguyên tắc Sandwich
 • Nguyên tắc khen – chê
 • Nguyên tắc FBI
 • Một số lưu ý trong phản hồi

Một số hình ảnh đào tạo của HRD Academy: 

                                                                                                                                                                                             

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082