Thời gian khai giảng: T2-3/2020

Địa điểm: Hà Nội 

I: Mục tiêu:

Chương trình được thiết kế với mục tiêu giúp học viên:

- Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc lập kế hoạch khi thực hiện công việc
- Áp dụng các bước và công cụ lập kế hoạch cụ thể, chi tiết & logic
- Áp dụng các công cụ để theo dõi kết quả thực hiện công việc hiệu quả
- Biết cách nhận diện vấn đề và nguyên nhân khi kết quả thực tế không đạt được mục tiêu, từ đó hành động cải tiến để có kết quả tốt hơn

II: Đối tượng tham gia:

• Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;
• Các Giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ ban/ bộ phận trong doanh nghiệp;
• Nhân viên/chuyên viên
• Những người mong muốn hoàn thiện kỹ năng làm việc đạt hiệu suất cao 

III: Nội dung chương trình: 

Phần 1: Phương pháp lập kế hoạch hiệu quả

 • Tổng quan các bước lập kế hoạch
 • Xác định mục đích, mục tiêu với công cụ SMART
 • Xác định phạm vi công việc cùng công cụ PBS
 • Chia nhỏ công việc cần làm với công cụ WBS
 • Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên với công cụ PDM
 • Ước tính tài nguyên với công cụ PERT
 • Lường trước các rủi ro và hành động phòng ngừa/dự phòng
 • Hoàn chỉnh bản kế hoạch với công cụ 5W-2H

Phần 2: Phương pháp thực hiện công việc tối đa hiệu suất

 • Tổng quan các phương pháp thực hiện công việc
 • Phổ biến và hướng dẫn kế hoạch đến các bên liên quan
 • Trực quan hóa kế hoạch và thực tế để thực hiện công việc
 • Áp dụng to do list
 • Báo cáo – liên lạc – thảo luận khi thực hiện công việc
 • Cách ghi chép kết quả thực hiện công việc

Phần 3: Phương pháp kiểm tra kết quả công việc

 • Tổng quan các phương pháp kiểm tra công việc
 • Phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả công việc
 • Tần suất kiểm tra kết quả
 • Phương pháp Tam hiện
 • Phương pháp 5W

Phần 4: Phương pháp cải tiến kết quả công việc

 • Tổng quan các phương pháp cải tiến kết quả công việc
 • Đối sách tạm thời là gì? Phương pháp xác định
 • Đối sách lâu dài chống tái diễn vấn đề là gì? Phương pháp xác định
 • Phương pháp tiêu chuẩn hóa công việc PDCS

                   Thảo luận nhóm: Giải quyết các vấn đề thực tiễn tại doanh nghiệp

Một số hình ảnh đào tạo của HRD Academy: 

                                                                                                                                                                                                                                              

 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082