Khai giảng: T2-3/2020

Địa điểm: Hà Nội 

I: Đối tượng tham gia:

•Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;
•Các Giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ ban/ bộ phận trong doanh nghiệp;
•Nhân viên/chuyên viên
•Những người mong muốn hoàn thiện kỹ năng quản lý thời gian

II: Mục tiêu:

Chương trình được thiết kế với mục tiêu giúp học viên:

- Xác định được tầm quan trọng của quản lý thời gian.
- Biết được các nguyên tắc cốt lõi và quan trọng trong việc quản trị thời gian hiệu quả
- Nắm được quy trình và phương pháp quản trị thời gian trong công việc
- Quản lý và sắp xếp thời gian linh hoạt để tối đa hóa năng lực làm việc đạt hiệu quả tối ưu trong công việc.

III: Nội dung chương trình:

Phần 1: Ý nghĩa thực sự của cuộc sống và công việc

- Triết lý Ikigai & Ý nghĩa của cuộc sống và công việc

-Mô hình bánh xe cuộc đời tạo nên cuộc sống hạnh phúc
-Tại sao phải quản lý thời gian?

Phần 2: Năm nguyên tắc vàng trong quản lý thời gian

-Nguyên tắc 1: Hữu hạn
-Nguyên tắc 2: Bắt đầu
-Nguyên tắc 3: Ưu tiên
-Nguyên tắc 4: Tối ưu hóa
-Nguyên tắc 5: Kẻ cắp thời gian

Phần 3: Phương pháp quản lý thời gian hiệu quả

- Nguyên tắc chung trong quản lý thời gian hiệu quả kiểu Nhật

- Công cụ & kỹ thuật ứng dụng trong quản lý thời gian

  • Lập kế hoạch theo PDCA/5W1H5M2C
  • Ma trận quản lý thời gian
  • Nguyên tắc 80/20

Một số hình ảnh đào tạo của HRD Academy: 

                                                                                                                                                                          

 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082