Khai giảng: T2-3/2020

Địa điểm: Hà Nội 

1.Đối tượng tham gia:

 • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;
 • Các Giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ ban/ bộ phận trong doanh nghiệp;
 • Những người mong muốn nâng cao năng lực lãnh đạo

2.Mục tiêu:

Chương trình được thiết kế với mục tiêu giúp học viên:

 • Hiểu rõ bản chất của chức năng Lãnh đạo
 • Nắm được phương pháp lãnh đạo theo tình huống từ đó hình thành nên khả năng thích ứng với từng hoàn cảnh và dự đoán các tín hiệu để ứng biến hoàn thành công việc cá nhân/đội nhóm
 • Nắm được các công cụ gây ảnh hưởng, truyền động lực và huấn luyện phát triển nhân viên trong đội nhóm
 • Vận dụng được các kỹ năng lãnh đạo để phát triển bản thân, xây dựng đội nhóm phòng ban làm việc hiệu suất cao

3. Nội dung chương trình:

Phần 1:  Tiếp cận nhận thức mới về lãnh đạo và quản lý

 • Chân dung nhà quản trị chuyên nghiệp
 • Các nhận thức về chức năng lãnh đạo
 • Các nhận thức về chức năng quản lý

Phần 2: Phong cách lãnh đạo, phương pháp lãnh đạo theo tình huống 

 • Các cấp độ lãnh đạo theo John Maxwell
 • Phân nhóm nhân viên theo năng lực và thái độ
 • Phương pháp lãnh đạo theo từng nhóm nhân viên

Roleplay: Lãnh đạo tình huống theo từng nhóm nhân viên

Phần 3: Phát triển năng lực lãnh đạo

 • Truyền tầm nhìn
 • Truyền lửa
 • Truyền lực

Phần 4: Lãnh đạo 360 độ

 • Lãnh đạo cấp dưới hiệu quả
 • Lãnh đạo đồng cấp hiệu quả
 • Lãnh đạo cấp trên hiệu quả

Một số hình ảnh đào tạo của HRD Academy: 

                                                                                                                                                                                             

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082