Khai giảng: T2-3/2020

Địa điểm: Hà Nội 

1.Đối tượng tham gia:

Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;

Các Giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ ban/ bộ phận trong doanh nghiệp;

Những người mong muốn nâng cao năng lực quản lý

2. Mục tiêu:  

Chương trình được thiết kế với mục tiêu giúp học viên:

 • Chuyển đổi tư duy (Mindset) từ 1 quản lý theo thói quen sang nhà quản lý chuyên nghiệp dựa trên công cụ quản trị. 
 • Hiểu rõ bản chất của chức năng Lãnh đạo: gây ảnh hưởng đến các thành viên, huấn luyện nhân viên, tạo động lực như thế nào
 • Áp dụng cách thức tổ chức và kiểm soát công việc hiệu quả theo chu trình PDCA (Plan – Do – Check – Action)
 • Nắm bắt được cách thức quản trị của các Tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, từ đó chia sẻ trách nhiệm với Ban lãnh đạo công ty về mục tiêu, các giá trị cốt lõi, các kế hoạch để cùng Phát triển Công ty

3.Nội dung chương trình:

Phần 1:  Chân dung nhà quản lý hiệu quả

 • Thực trạng năng lực quản lý tại đơn vị
 • Những thách thức của Nhà quản lý
 • Chân dung Nhà quản lý 3 trong 1
 • Khung năng lực hiện đại của Nhà Quản lý
 • Lộ trình & phương pháp phát triển năng lực quản lý hiện đại

Phần 2: Tổ chức thực thi công việc hiệu quả theo PDCA

 • Xác định Mục tiêu của Bộ phận dựa trên chiến lược và mục tiêu của công Ty
 • Tư duy về xây dựng Quy trình hoạt động cho bộ phận
 • Vận hành vòng tròn quản lý PDCA (Plan - Do - Check - Action) để quản trị công việc hiệu quả
 • Thực hành: Xây dựng Checklist PDCA trong triển khai công việc của Phòng/Ban/Công ty.

Phần 3: Giao việc hiệu quả

 • Các nguyên tắc trong giao việc
 • Kỹ thuật đánh giá đúng nhân sự để giao việc
 • Phản hồi và đánh giá kết quả thực hiện công việc hiệu quả.
 • Thực hành: xây dựng checklist giao việc & checklist đánh giá công việc

Phần 4: Quản trị nhân sự hiệu quả

 • Kỹ năng thuyết phục, truyền tầm nhìn, mục tiêu đến từng thành viên
 • Tạo động lực, xây dựng môi trường làm việc hiệu quả
 • Huấn luyện nhân sự hiệu quả.
 • Thực hành: xây dựng Checklist Quản trị nhân sự

Một số hình ảnh đào tạo của HRD Academy: 

                                                                                                                                                                                             

 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082