Khai giảng: T2-3/2020

Địa điểm: Hà Nội 

1.Đối tượng tham gia:

 • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;
 • Các Giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ ban/ bộ phận tại doanh nghiệp
 • Chuyên gia/chuyên viên cao cấp dự án BSC - KPIs
 • Những cá nhân muốn nâng cao năng lực quản trị

2.Mục tiêu:

Khóa học được thiết kế nhằm mang đến những kiến thức tổng quan, đa chiều về hệ thống BSC – KPIs và những ứng dụng của công cụ này trong công tác quản trị. Sau khi hoàn thành, học viên có thể:

 • Xây dựng bản đồ chiến lược BSC – nền tảng thiết lập một hệ thống mục tiêu xuyên suốt giữa các phòng ban
 • Hướng ưu tiên của cá nhân tới chiến lược chung, tập trung nguồn lực vào một mục tiêu để tổ chức hoạt động hiệu quả nhất
 • Xây dựng hệ thống quản trị hiệu quả công việc một cách bài bản, từ đó liên tục đánh giá được chất lượng nhân viên và có biện pháp điều chỉnh kịp thời
 • Duy trì tương tác 2 chiều giữa lãnh đạo – nhân viên, tạo môi trường làm việc lý tưởng, dễ dàng thống nhất để tối ưu hiệu quả công việc

3.Nội dung chương trình:

Phần 1:  Tư duy về quản trị hệ thống mục tiêu chiến lược doanh nghiệp

 • Các nguyên tắc trong quản trị mục tiêu chiến lược doanh nghiệp
 • Các điều kiện để thực thi mục tiêu chiến lược doanh nghiệp
 • Các thách thức trong triển khai mục tiêu chiến lược từ công ty đến phòng ban đến cá nhân
 • Giải pháp xây dựng hệ thống thực thi chiến lược tại các Doanh nghiệp Việt Nam

Phần 2: Hệ thống BSC - KPIs

 • BSC là gì?
 • Các khía cạnh của BSC
 • Các lý do BSC được các Tập đoàn hàng đầu sử dụng
 • Từ BSC đến KPIs
 • Lưu trình 8 bước chuẩn triển khai BSC – KPIs trong các doanh nghiệp
 • Bài tập thực hành Nhóm

Phần 3: Thiết lập KPIs

 • Các tiêu chí thiết lập KPIs cá nhân
 • Thực hành thiết lập KPIs

Phần 4: Đánh giá nhân viên dựa trên KPIs

 • 10 sai lầm của Hệ thống đánh giá nhân viên
 • Chuyển đổi tư duy trong hoạt động đánh giá nhân viên một cách khoa học
 • 5 nguyên tắc xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên dựa trên KPIs
 • Gắn kết nội dung đánh giá nhân viên với hệ thống thực thi mục tiêu
 • Cấu trúc các tiêu chí đánh giá nhân viên khoa học và hiệu quả
 • Bài tập thực hành Nhóm

Một số hình ảnh đào tạo của HRD Academy: 

                                                                                                                                                                                             

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082