TÊN KHÓA HỌC CHI TIẾT
PD KỸ NĂNG LÀM VIỆC HIỆU QUẢ   
PD01 Kỹ năng giao tiếp tinh tế Link
PD02 Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả kiểu Nhật  
PD03 Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp hiệu suất cao  
PD04 Kỹ năng thuyết trình và thuyết phục hiệu quả  
ML QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO   
ML01 Nhà quản lý chuyên nghiệp  
ML02 Quản lý và dẫn dắt sự thay đổi  
ML03 Lãnh đạo và dẫn dắt đội ngũ  
ML04 Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên  
ML05 Kỹ năng giao việc và giám sát công việc hiệu quả  
SE BÁN HÀNG VÀ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG   
SE01 Kỹ năng bán hàng đột phá  
SE02 Kỹ năng chăm sóc khách hàng xuất sắc  
SE03 Xây dựng trải nghiệm khách hàng kiểu Nhật  
SE04 Dịch vụ tử tế Omotenashi  
HR  QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  
HR01 Quản trị nhân sự hiện đại dành cho CEO  
HR02 Tuyển dụng hiện đại dựa trên khung năng lực  
HR03 Xây dựng hệ thống quản trị thành tích BSC - KPI  
HR04 Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp  

 

                                                                                                                                                

 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082