360 ĐỘ VỀ GIẢNG VIÊN NỘI BỘ

Doanh nghiệp Tăng trưởng nóng khi mở rộng hoạt động kinh doanh liên tục & gia tăng quy mô nhân sự trải dài trên toàn quốc trong thời gian ngắn sẽ gặp phải nhiều bài toán về nâng cấp năng lực đội ngũ quản lý, năng lực làm việc đội ngũ nhân sự & năng lực phục vụ & nâng cao trải nghiệm khách hàng.  Việc phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ mang lại nhiều lợi ích cho bộ phận đào tạo và cả doanh nghiệp:

  • Năng lực cạnh tranh: Phát triển giảng viên nội bộ tạo ra các điểm khác biệt so với đổi thủ cạnh tranh

  • Giảm thiểu chi phí thuê ngoài

  • Năng lực đội ngũ: phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ giúp doanh nghiêp chủ động được nguồn lực trong hoạt động đào tạo, đồng thời giúp phát triển được 70% - học từ công việc và 20% - học thông qua huấn luyện và dẫn dắt

Ebook tổng hợp các bước quy hoạch, phát triển năng lực, khung chương trình đào tạo & cách thức phát triển văn hóa học tập thông qua xây dựng đội ngũ giảng viên nội bộ hiệu quả. 

Học viên Nhân sự & Quản trị HRD Academy

 

 

 
Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082