360 ĐỘ VỀ L&D AI CŨNG CẦN

Bức tranh thị trường & bối cảnh xã hội với nhiều biến động phức tạp khiến các Nhà lãnh đạo doanh nghiệp & Khối Nhân sự-Đào tạo phát triển tổ chức đối mặt với nhiều thách thức về mô hình quản trị linh hoạt, văn hóa làm việc hiệu quả, phương pháp bán hàng hiệu suất cao, gắn kết nhân sự trong tổ chức,..... 

Làm thế nào xây dựng một tổ chức học tập suốt đời với tinh thần học hỏi không ngừng trong toàn bộ tổ chức. 

Làm thế nào sử dụng những nguồn lực hiệu quả nhất cho công tác đào tạo phát triển? 

Làm thế nào để nâng cao năng lực chính đội ngũ phụ trách đào tạo (L&D) trong tổ chức đạt chuẩn quốc tế & phù hợp thực tiễn điều kiện kinh doanh tại Việt Nam.

Ebook tổng hợp những bài viết cập nhật nhất về cách thức Quản trị tổ chức trong thời bình thường mới, những Xu hướng L&D trên thế giới cũng như các năng lực cần có của Nghề L&D tại Việt Nam.

Học viên Nhân sự & Quản trị HRD Academy

 

 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082