5 SAI LẦM PHỔ BIẾN CỦA GIẢNG VIÊN KHI ĐÀO TẠO ONLINE

LIVELEARNING: 5 SAI LẦM THƯỜNG GẶP CỦA GIẢNG VIÊN KHI ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN LIVELEARNING

Trong bối cảnh mới, đòi hỏi giảng viên phải liên tục cập nhật năng lực giảng dạy, luôn sẵn sàng cải tiến phương pháp giảng dạy kết hợp hình thức truyền tải với các công nghệ đào tạo hiện đại.

Đặc biệt giảng viên cần hình thành thói quen tương tác trực tiếp để thấu hiểu học viên của mình hơn...

1. Giữ tâm thế giảng viên truyền thống

2. Không cải tiến quy trình lớp học

3. Không liên tục trau dồi công nghệ

4. Không chú trọng thẩm mỹ tài liệu

5. Không nắm bắt được cảm xúc học viên thông qua đào tạo

Dưới đây là một vài giải pháp HRD gợi ý cho bạn: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

👉 Xây dựng năng lực làm việc mới cho toàn bộ nhân viên và nâng cao năng lực tổ chức trong bối cảnh làm việc từ xa là hoạt động cần ưu tiên của các doanh nghiệp. Thích nghi và sẵn sàng cho một thời kỳ mới, là cách để chúng ta vượt qua và phát triển trong tương lai. Học viện Quản trị HRD Academy hân hạnh được là đối tác số 1 hiện nay của các Doanh nghiệp trong triển khai các chương trình đào tạo nâng cao năng lực của nhà quản lý, đội ngũ nhân viên theo hình thức LiveLearing. 

👉 Tham khảo thêm các giải pháp đào tạo trực tuyến tại: https://livelearning.hrd.com.vn/

👉 Tham khảo giải pháp đào tạo tập trung Offline: https://daotaoinhouse.hrd.com.vn/

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

HRD Academy - Đơn vị số 1 đào tạo Kỹ năng quản lý & làm việc trong bối cảnh từ xa theo hình thức LiveLearning

📞 Hotline: 097 345 2082 (Miền Bắc) /036 423 6082 (Miền Nam)

📬 Email: hrdacademy@hrd.com.vn

🖱 Website: https://hrd.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/hrd.com.vn/

 

 

Học viện quản trị HRD Academy 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082