Báo cáo ngành L&D Việt Nam 2019

Nhằm cung cấp một bức tranh toàn cảnh về ngành L&D tại Việt Nam, Học viện Quản trị HRD Academy trân trọng giới thiệu Báo cáo ngành L&D Việt Nam -  ấn phẩm đầu tiên tại Việt Nam cung cấp các dữ liệu về phân bổ nhân sự, ngân sách cũng như các số liệu về chỉ tiêu đào tạo của các doanh nghiệp trong năm 2019. Được thống kê dựa trên nguồn dữ liệu đến từ gần 400 Doanh nghiệp trên khắp Việt Nam và đang dạnh lĩnh vực hoạt động, báo cáo sẽ là nguồn tham khảo hữu ích và tin cậy hỗ trợ các đồng nghiệp có thêm nhiều thông tin để phục vụ công tác quản trị hoạt động L&D tại đơn vị.

Anh/chị vui lòng điền thông tin vào Form dưới đây để nhận tài liệu.

Trân trọng cảm ơn !

 

 

 
Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082