Báo cáo Xu hướng Kỹ năng & Học tập toàn cầu 2024 do Udemy Business phát hành

Báo cáo Xu hướng Kỹ năng & Học tập toàn cầu 2024 của Udemy Business. 

Cùng HRD Academy cập nhật các xu hướng học tập từ những tập đoàn hàng đầu. Báo cáo được cập nhật bởi Udemy Business.

Bao gồm một số nội dung chính:

#1: Nền kinh tế dựa trên Kỹ năng (Skills-Based Economy)

#2: Thích ứng với sự trỗi dậy của AI Tạo sinh (Generative AI)

#3: Phát triển năng lực Lãnh đạo Ưu việt (Developing Strong Leaders)

#4: Mô hình tích hợp kỹ năng (Integrated Skills Framework)

Hy vọng Ebook sẽ cung cấp thông tin tham khảo & hỗ trợ Quý Anh/Chị trong công tác Đào tạo & Phát triển tổ chức tại doanh nghiệp của mình.

Trân quý, 

 

.

 
Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082