BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG DOANH NGHIỆP I F88

I. Bình đẳng giới trong doanh nghiệp là gì và tại sao chúng ta cần bình đẳng giới trong doanh nghiệp?

Bình đẳng giới là nguyên tắc xã hội và pháp luật nhằm đảm bảo rằng cả nam giới và nữ giới đều có cơ hội và quyền lợi bình đẳng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bình đẳng giới không chỉ đề cập đến việc phân chia quyền lực và tài nguyên một cách công bằng giữa nam và nữ mà còn liên quan đến việc thay đổi nhận thức và hành vi của cả xã hội về vai trò và giá trị của nam giới và nữ giới. Đây là một nguyên tắc xã hội và là nền tảng cho sự công bằng, phát triển và an toàn của xã hội. 

Bình đẳng giới trong doanh nghiệp là một khái niệm quan trọng nhằm đảm bảo rằng cơ hội và quyền lợi của nam và nữ đều được tôn trọng và đánh giá bình đẳng. Việc tạo ra môi trường làm việc công bằng và bình đẳng giới trong doanh nghiệp không chỉ là một nhiệm vụ đạo đức mà còn mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

Một trong những lý do quan trọng về tại sao chúng ta cần bình đẳng giới trong doanh nghiệp là vì nó tạo ra một môi trường làm việc tích cực và sáng tạo. Khi nam và nữ được đánh giá dựa trên năng lực và thành tựu chứ không phải giới tính, doanh nghiệp sẽ thu hút và giữ chân được nhân tài đa dạng. Điều này giúp tăng cường sự đa dạng ý kiến, quan điểm và cách tiếp cận vấn đề, từ đó thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong công việc.

Bình đẳng giới cũng giúp tăng cường hiệu suất làm việc và sự hài lòng của nhân viên. Khi mọi người cảm thấy họ được đối xử công bằng và có cơ hội phát triển dựa trên năng lực, họ sẽ làm việc chăm chỉ hơn và cam kết với công việc hơn. Điều này không chỉ giúp tăng cường hiệu suất làm việc mà còn giảm thiểu nguy cơ mất mát nhân tài do sự bất bình đẳng và kỳ thị.

Ngoài ra, việc thúc đẩy bình đẳng giới trong doanh nghiệp cũng mang lại lợi ích kinh tế. Nghiên cứu cho thấy rằng các doanh nghiệp có sự đa dạng giới tính cao thường có lợi nhuận cao hơn. Điều này có thể hiểu được khi nhìn vào khía cạnh tiêu thụ, khi sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp phản ánh được nhu cầu và quan điểm của cả nam và nữ, doanh nghiệp sẽ có cơ hội tiếp cận một phần lớn thị trường hơn.

Tóm lại, bình đẳng giới trong doanh nghiệp không chỉ là một vấn đề đạo đức mà còn mang lại nhiều lợi ích to lớn cho doanh nghiệp. Tạo ra một môi trường làm việc công bằng và tôn trọng giới tính không chỉ giúp thu hút và giữ chân nhân tài mà còn tăng cường hiệu suất làm việc và mang lại lợi ích kinh tế. Do đó, việc thúc đẩy bình đẳng giới trong doanh nghiệp là một yếu tố không thể thiếu để xây dựng một tổ chức thành công và bền vững.

II. Chương trình đào tạo Bình đẳng giới trong Doanh nghiệp tại F88

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo về Bình đẳng giới trong doanh nghiệp, Học viên sẽ có cơ hội nắm vững các kiến thức và kỹ năng cần thiết và cụ thể về việc thúc đẩy sự đa dạng và bình đẳng trong doanh nghiệp. để áp dụng trong môi trường làm việc thực tế. 

Trong chương trình, học viên sẽ được trang bị kiến thức về

- Vai trò giới, Vấn đề giới, Định kiến giới & phân biệt đối xử về giới: Cần nhận biết vai trò của giới, nhận diện vấn đề liên quan đến giới và xóa bỏ các định kiến vô thức để tạo ra môi trường công bằng cho cả nam và nữ.

- Khung chính thống bình đẳng giới (GEM). Cách áp dụng nó vào việc phát triển con đường sự nghiệp rõ ràng, công bằng và tăng cường sự đại diện của phụ nữ trong vai trò quản lý cấp trung và cấp cao. Vai trò quan trọng của phụ nữ trong doanh nghiệp và cách tạo điều kiện thuận lợi để họ phát triển bản thân.

- Vai trò của việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ (WEE) và cách doanh nghiệp có thể cải thiện quan hệ giới để tăng quyền lợi cho phụ nữ.

- Cản trở, khó khăn thường gặp về việc triển khai các hoạt động Bình đẳng giới trong Doanh nghiệp.

- Cách tiếp cận toàn diện và mở rộng lăng kính, quy mô tiếp cận (Input-Output-Outcome-Impact): Việc tiếp cận toàn diện và mở rộng lăng kính giúp doanh nghiệp nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của bình đẳng giới và xác định được những kết quả tích cực mà nó mang lại.

- Vai trò các bên liên quan trong việc thúc đẩy môi trường làm việc đa dạng, bao trùm, bình đẳng & toàn diện: Lãnh đạo, Quản lý cấp trung & Đội ngũ phụ trách Truyền thông-Đào tạo.

- Thúc đẩy một môi trường làm việc đa dạng, bình đẳng và toàn diện hơn, phù hợp với các biện pháp bảo vệ của DFAT, Xây dựng môi trường làm việc tích cực, nơi mà mọi cá nhân đều được đánh giá bằng năng lực và công bằng.

Một số hình ảnh hoạt động của trong chương trình đào tạo Bình đẳng giới trong Doanh nghiệp

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082