Công ty xi măng Nghi Sơn - Nâng cao năng lực đội ngũ tổ trưởng sản xuất

Học viện Quản trị HRD Academy hân hạnh được đồng hành cùng Công ty xi măng Nghi Sơn – Một trong những tập đoàn sản xuất sản xi măng lớn nhất Việt Nam trong Chuỗi chương trình phát triển năng lực dành cho Giám sát & Quản lý sản xuất với giải pháp đào tạo mang tên "Nâng cao năng lực đội ngũ tổ trưởng sản xuất". Dưới sự dẫn dắt nhiều kinh nghiệm của chuyên gia HRD Academy, học viên lớp đầu tiên đã nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ, công cụ của một người quản lý sản xuất hiện đại tại nhà máy xi măng Nghi Sơn.

Các cán bộ quản lý sản xuất của Công ty xi măng Nghi Sơn đã tiếp cận đến các yếu tố cơ bản trong quản trị sản xuất  như Q C D M S (Quality/ Cost/ Delivery/ Morale/ Safety), các nguyên lý cơ bản của Lean, nguyên tắc Tam hiện của TPS – Toyota Production system, chu trình PDCA ứng dụng trong sản xuất… Đồng thời học viên cũng tiếp cận đến các công cụ trong tạo động lực cho công nhân, huấn luyện công nhân viên mới, phản hồi với hành vi của nhân viên một cách hiệu quả.

 

Xem thêm: Giải pháp phát triển năng lực quản lý sản xuất Lean 4.0

Công ty Xi măng Nghi Sơn (NSCC) là Công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) với hai tập đoàn đa quốc gia của Nhật Bản là Taiheiyo Xi măng (TCC) và Mitsubishi Vật liệu (MMC), Công ty được thành lập ngày 11/04/1995. Vào tháng 7/2000, các cán bộ, nhân viên Việt Nam và Nhật Bản đã đưa dự án đầu tư lớn nhất của Nhật Bản tại Việt Nam, gồm Nhà máy chính tại tỉnh Thanh Hoá và Trạm Phân phối tại thành phố Hồ Chí Minh cùng với hệ thống bán hàng chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Học viên Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang Giám đốc Nhân sự? Bạn người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũBộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu Giảng viên quản trị công tyBộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082