Dịch vụ Tư vấn doanh nghiệp

BẠN CÓ ĐANG TRĂN TRỞ VỀ DOANH NGHIỆP CỦA MÌNH?

  • Phát triển quá nhanh dẫn đến hệ thống cơ cấu, nhân sự phình ra và hoạt động không hiệu quả
  • Chuẩn bị cho chiến lược phát triển mới và cần chuẩn hóa Hệ thống một cách bài bản, làm nền tảng cho giai đoạn cất cánh mới
  • Bạn quá mất thời gian để giải quyết sự vụ hằng ngày do cơ cấu tổ chức, quy trình giữa các phòng ban không rõ ràng
  • Cần chuẩn hóa hệ thống quản trị bài bản chuyên nghiệp để tiếp cận nhà đầu tư chiến lược
  • Cần chuẩn hóa hệ thống quản trị sản xuất tương thích với hệ thống của Nhật Bản để nâng cao hiệu quả hay trở thành đối tác, nhà cung cấp của các nhà sản xuất hàng đầu thế giới

NHƯNG

  • Nguồn lực nội bộ không đủ năng lực để thực hiện các việc trên
  • Nếu tự triển khai sẽ rất mất thời gian và không hiệu quả
  • Không có các mô hình từ những Doanh nghiệp thành công để tham khảo

Và bạn băn khoăn “nếu sử dụng Dịch vụ tư vấn thì chi phí rất cao ?”.

HRD thấu hiểu những vấn đề bạn đang suy nghĩ. Với mạng lưới các chuyên gia đã và đang là quản lý cấp cao tại các Doanh nghiệp nước ngoài, trực tiếp triển khai các dự án tái cấu trúc hệ thống quản trị doanh nghiệp, là trưởng các dự án về xây dựng hệ thống cơ cấu tổ chức, hệ thống BSC – KPI, hệ thống tiền lương, Lean Management System đã triển khai thành công tại nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Thấu hiểu các vấn đề mà Doanh nghiệp SME (nhỏ và vừa) của Việt Nam gặp phải, HRD thiết kế các chương trình tư vấn chuyên biệt, tập trung vào các vấn đề cốt lõi giúp doanh nghiệp SME hoạt động hiệu quả hơn. Do đó điểm khác biệt trong nội dung tư vấn của HRD là tập trung vào các module được triển khai trong thời gian ngắn, mang tính thực tiễn, nhanh chóng, hiệu quả và đặc biệt là với mức chi phí rất hợp lý!

 

 

 

Viết bình luận của bạn:
Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082