Ebook 14 Nguyên lý Quản trị của Tập đoàn Toyota Nhật Bản

Ebook 14 Nguyên lý Quản trị của Tập đoàn Toyota Nhật Bản

Toyota Production System (TPS) là kinh điển quản lí, xây dựng tổ chức trường tồn. Đây chính là cái gốc của Tư duy Tinh gọn (Lean Thinking), Sản xuất Tinh gọn (Lean Manufacturing), Phát triển Phần mềm Tinh gọn, Khởi nghiệp Tinh gọn. Giờ đây Lean đã có ở mọi nơi: khởi nghiệp, phát triển sản phẩm (đủ loại hình sản phẩm từ cái chai cái lọ, ôtô, máy bay, cho đến phần mềm, phần cứng máy tính), dịch vụ, và quản lí công việc cá nhân.

Học viện Quản trị HRD Academy thân gửi Quý Anh Chị Ebook 14 Nguyên lý Quản trị của Tập đoàn Toyota Nhật Bản trong tác phẩm "Phương thức Toyota" của tác giả Jefrey Liker. Hy vọng Ebook tóm tắt sẽ hỗ trợ cho Anh Chị đang làm CEO/ Giám đốc nhà máy/ Giám đốc nhân sự-đào tạo trong các công ty sản xuất trong công tác quản trị & tối ưu vận hành.

 
Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082