Ebook Sản xuất tinh gọn Lean Production

Thuật ngữ “Lean Production” lần đầu xuất hiện năm 1990, trong cuốn “The Machine that Changed the World”. Nó được sử dụng làm tên gọi cho hệ phương pháp sản xuất tinh gọn, liên tục cải tiến các quy trình kinh doanh. Các cấp độ khác nhau bao gồm: Lean Manufacturing (sản xuất tinh giản), Lean enterprise (doanh nghiệp tinh gọn) và Lean thinking (tư duy tinh gọn). Theo tinh thần trên, Lean tập trung vào việc nhận diện và loại bỏ các hoạt động không tạo thêm giá trị (Non Value-Added) cho khách hàng nhưng lại làm tăng chi phí trong chuỗi các hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ của một tổ chức.

Dựa trên mô hình Lean Production, hiện nay rất nhiều nhà máy đang sử dụng những nguồn lực quan trọng để:

📌 Giảm thời gian chuẩn bị sản xuất. Cải thiện tối đa chu kỳ sản xuất – Giảm thời gian quy trình và chu kỳ sản xuất bằng cách giảm tối đa thời gian chờ đợi giữa các công đoạn, cũng như thời gian chuẩn bị cho quy trình và thời gian chuyển đổi mẫu mã hay quy cách sản phẩm.

📌 Cải thiện cách bố trí nhà máy dựa trên việc sắp xếp lưu chuyển nguyên liệu hiệu quả.

📌 Giảm những nguồn lực cần cho việc kiểm tra chất lượng.

📌 Quan hệ gần gũi hơn với số lượng nhà cung cấp ít hơn, chất lượng tốt hơn và đáng tin hơn, những nhà cung cấp có thể cung cấp những lô nhỏ vật liệu và phụ tùng trực tiếp cho các quá trình sản xuất, vừa đủ, vừa đúng cho sản xuất; giảm tối đa tồn kho.

📌 Sử dụng việc trao đổi thông tin điện tử với những nhà cung cấp và khách hàng.

📌 Hợp lý hóa tổng thể sản phẩm để loại bỏ những mẫu sản phẩm và biến thể ít mang lại giá trị tăng thêm cho khách hàng.

📌 Thiết kế những sản phẩm với ít thành phần hơn và phổ biến hơn.

📌 Thiết kế những sản phẩm và dịch vụ mà yêu cầu tùy biến của khách hàng có thể thực hiện được dựa trên những bộ phận và mô đun được chuẩn hóa, và càng mới càng tốt.

Với kinh nghiệm đồng hành cùng rất nhiều doanh nghiệp sản xuất Nhật Bản/Hàn Quốc/Đài Loan trong việc triển khai các dự án tư vấn cải tiến hệ thống sản xuất & nâng cao năng lực đội ngũ trong nhà máy. Học viện Quản trị HRD Academy thân gửi đến Quý Anh Chị Ebook LEAN PRODUCTION- SẢN XUẤT TINH GỌN. Hy vọng Ebook sẽ hỗ trợ cho công việc của Quý Anh Chị đang là CEO/ Giám đốc nhà máy/ Giám đốc nhân sự-đào tạo trong các Doanh nghiệp Sản xuất tại Việt Nam.

Trân quý!

 

 
Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082