Giải pháp đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng Bảo hiểm

Giải pháp đào tạo Ngành Tài chính-Ngân hàng-Bảo hiểm

Với kinh nghiệm đồng hành xây dựng, thiết kế & triển khai gần 100 chương trình đào tạo cho rất nhiều định chế tài chính và các đơn vị trong ngành Ngân hàng-Bảo hiểm-Tài chính cho vay như Vietcombank,VietinBank, FWD, MB Ageaslife, Bảo Việt, VietCredit, Lottle Finance,.....Học viện Quản trị HRD Academy hân hạnh gửi tới Quý đối tác bộ khung chương trình dành cho các đối tượng Quản lý, đội ngũ bán hàng & đội ngũ cán bộ nhân viên trong tổ chức.

👉 Offline: https://daotaoinhouse.hrd.com.vn/
👉 LiveLearning: https://livelearning.hrd.com.vn/


🔖 MT01: Phát triển năng lực Quản lý & Lãnh đạo
📌 Tư duy & Tầm nhìn chiến lược
📌 Nhà lãnh đạo gây ảnh hưởng
📌 Quản trị & Dẫn dắt sự thay đổi
📌 Kĩ năng Quản lý chuyên nghiệp
📌 Xây dựng đội ngũ & Nuôi dưỡng tài năng
📌 Dẫn dắt đội ngũ hành động hướng kết quả
📌 Huấn luyện & Phát triển nhân viên hiệu quả
📌 Phát triển năng lực Giảng viên nội bộ
📌 Khuyến khích & Tao động lực cho nhân viên
📌 Lập kế hoạch & Tổ chức công việc hiệu quả
📌 Quản trị nhân sự dành cho Nhà quản lý
📌 Kĩ năng phỏng vấn chuyên nghiệp

🍀 MT02: Kĩ năng làm việc chuyên nghiệp
📌 Kĩ năng giao tiếp hiệu quả
📌 Kĩ năng tổ chức hội họp hiệu quả
📌 Kĩ năng kết nối phối hợp & làm việc nhóm
📌 Kĩ năng giải quyết xung đột trong công việc
📌 Kĩ năng Quản lý thời gian hiệu quả
📌 Kĩ năng thuyết trình gây ảnh hưởng
📌 Báo cáo liên lạc thảo luận hiệu quả
📌 Kĩ năng báo cáo hiệu quả
📌 Kĩ năng Giải quyết vấn đề & Ra quyết định

🔖 SP01: Phát triển năng lực bán hàng & chăm sóc khách hàng
📍 Kĩ năng bán hàng B2B chuyên nghiệp
📍 Kĩ năng tư vấn bán hàng B2C chuyên nghiệp
📍 Kĩ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
📍 Dịch vụ khách hàng xuất sắc chuẩn Nhật Bản
📍 Kĩ năng giải quyết khiếu nại & than phiền khách hàng
📍 Kĩ năng Telesales chuyên nghiệp
📍 Kĩ năng chăm sóc khách hàng qua điện thoại

🔖SP02 : Phát triển năng lực Quản lý bán hàng

📍 Giám sát bán hàng chuyên nghiệp
📍 Quản lý nhân sự dành cho Quản lý bán hàng
📍 Giám đốc bán hàng chuyên nghiệp
📍 Kĩ năng Huấn luyện & Phát triển đội ngũ
📍 Cửa hàng trưởng chuyên nghiệp
📍 Quản trị trải nghiệm khách hàng

👉 Liên hệ ngay với Học viện Quản trị HRD Academy để nhận được các tư vấn các chương trình đào tạo phù hợp với đặc thù kinh doanh trong ngành Tài chính-Ngân hàng-Bảo hiểm:

👉 Offline: https://daotaoinhouse.hrd.com.vn/
👉 LiveLearning: https://livelearning.hrd.com.vn/

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

👉 Xây dựng năng lực làm việc mới cho toàn bộ nhân viên và nâng cao năng lực tổ chức trong bối cảnh làm việc từ xa là hoạt động cần ưu tiên của các doanh nghiệp. Thích nghi và sẵn sàng cho một thời kỳ mới, là cách để chúng ta vượt qua và phát triển trong tương lai. Học viện Quản trị HRD Academy hân hạnh được là đối tác số 1 hiện nay của các Doanh nghiệp trong triển khai các chương trình đào tạo nâng cao năng lực của nhà quản lý, đội ngũ nhân viên theo hình thức LiveLearing. 

👉 Tham khảo thêm các giải pháp đào tạo trực tuyến tại: https://livelearning.hrd.com.vn/

👉 Tham khảo giải pháp đào tạo tập trung Offline: https://daotaoinhouse.hrd.com.vn/

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

HRD Academy - Đơn vị số 1 đào tạo Kỹ năng quản lý & làm việc trong bối cảnh từ xa theo hình thức LiveLearning

📞 Hotline: 097 345 2082 (Miền Bắc) /036 423 6082 (Miền Nam)

📬 Email: hrdacademy@hrd.com.vn

🖱 Website: https://hrd.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/hrd.com.vn/

 

 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082