LEAN 4.0: Giải pháp Phát triển năng lực Quản lý sản xuất

Tổ trưởng/Giám sát sản xuất – người quản lý trực tiếp tại hiện trường giữ một vị trí quyết định đến năng suất, chất lượng hoạt động sản xuất tại Nhà máy. Tổ trưởng/Giám sát sản xuất là người có trách nhiệm:

                                                                                           

 

Giải pháp được thiết kế với mục tiêu giúp học viên:

  • Xác định đúng vai trò, nhiệm vụ, thách thức của vị trí Tổ trưởng/ Giám sát trong việc thực hiện các kế hoạch sản xuất, nâng cao hiệu suất nhà máy.
  • Nắm rõ và sở hữu các công cụ quản lý sản xuất của người Tổ trưởng: PDCA, HouRenSou, 7 lãng phí, Quản lý trực quan,  Quản lý hiệu suất máy móc, Báo cáo và cải tiến lỗi….
  • Nắm rõ và sở hữu phương pháp quản lý công việc, lãnh đạo và thúc đẩy nhân viên cấp dưới thực thi công việc

Một số khách hàng tiêu biểu:

                        

Lộ trình Đào tạo Demo: 

Một số hình ảnh Đào tạo: 

 

 

 
Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082