Giảng viên: Phan Sơn

Ông Phan Sơn là một trong những Chuyên gia có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực Quản trị và tái cấu trúc hệ thống quản lý doanh nghiệp. Ông là người trực tiếp xây dựng và vận hành hệ thống quản trị nguồn nhân lực, hệ thống BSC – KPIs, chiến lược đào tạo và phát triển, Hoạch định và kiến tạo tổ chức học tập tại các Tập đoàn hàng đầu của Việt Nam.

Chuyên gia Phan Sơn được đánh giá cao ở tính thực tiễn bởi trải nghiệm phong phú và các dấu ấn ông để lại trong vai trò Giám đốc Nhân sự, Giám đốc quản lý hệ thống tại các Tập đoàn kinh tế đa ngành, quy mô lớn. Bên cạnh đó, với trải nghiệm tư vấn và đào tạo tại hàng trăm doanh nghiệp, ông được nhắc đến là người có tư duy chiến lược & hệ thống sâu sắc. Các giải pháp do ông khởi xướng có tính cập nhật các thông lệ và chuẩn mực quốc tế, đồng thời phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp Việt Nam.

Một số vị trí chủ chốt ông đã trải qua:

Chuyên gia trưởng- Học viện Quản trị HRD Academy

Quản lý Nhân sự - Tập đoàn Vingroup

Chuyên gia Nhân sự - Dự án Cải tổ Hệ thống Quản trị Nhân sự & Đào tạo- Tập đoàn VinGroup.

Chuyên gia Nhân sự - Tập đoàn Viettel

Giám đốc Nhân sự & Giám đốc quản lý hệ thống: Công ty Cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường

Giám đốc Nhân sự Tập đoàn Tecomen

Quản lý hệ thống & Quản lý đào tạo – BIVN Tập đoàn Công nghiệp Brother Nhật Bản.

Ngoài ra Ông còn tham gia thỉnh giảng tại Khoa Khoa học quản lý – Đại học KH XH và Nhân văn, bộ môn Quản trị nhân sự, Quản trị chiến lược – Chương trình đào tạo cử nhân QTKD Topica. Hiện ông giữ vai trò Chuyên gia Trưởng – Học viện Nhân sự và Quản trị HRD. Đồng thời là Chuyên gia cao cấp tại các Tổ chức khác như : OD Click, Talentpool, Trung tâm tư vấn quản lý CDMS…

Hotline: 097 345 2082