GRIP - CÔNG THỨC LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ

Nền tảng của Nhóm hiệu quả là tập hợp các cá nhân tài năng và có sự kết nối giữa các cá nhân đó. Tuy nhiên, chỉ có các cá nhân tài năng là chưa đủ! Những người Quản lý - Lãnh đạo cần tạo một môi trường để nhân viên cảm thấy được lắng nghe, được trao giá trị và có khả năng thực hiện công việc tốt nhất của họ.

Với mô hình GRIP sẽ giúp phát triển các yếu tố chính của hiệu suất nhóm với 4 yếu tố Goals (Mục tiêu), Roles (Vai trò), Processes (Quy trình) và Interpersonal Relationship(Giao tiếp). Mà không có nền tảng vững chắc này, niềm tin và hiệu suất trong nhóm luôn có vấn đề.

Với 4 yếu tố

𝗚𝗢𝗔𝗟𝗦 (Mục tiêu)

Xác định những mục đích của nhóm, và tạo ra một bản sắc chung cho các thành viên. Nhân viên cần hiểu và cam kết với mục tiêu mà đội đã đặt ra.

Kiểm tra xem:

- Mục tiêu rõ ràng hay chưa?

- Bao gồm kết quả cuối cùng mà bạn đang cố gắng để đạt được hay chưa?

- Chắc chắn rằng các mục tiêu: cụ thể, có thể đo lường được, khả thi, phù hợp với giới hạn thời gian.

Sau đó, cần:

- Xác định các chỉ số hiệu suất chính (KPI) giúp bạn đo lường sự tiến bộ như thế nào một tổ chức được các mục tiêu đã đề ra.

- Đảm bảo rằng nhân viên nắm chắc về các chỉ số này và biết tại sao chúng lại quan trọng.

𝗥𝗢𝗟𝗘𝗦 (Vai trò) Sự rõ ràng về quyền hạn, trách nhiệm và nhiệm vụ của mỗi thành viên là cần thiết để đạt được mục tiêu nhóm. Mỗi người cần phải có một hình ảnh rõ ràng về ai chịu trách nhiệm cho việc gì và mức độ của quyền hạn của họ.

𝗣𝗥𝗢𝗖𝗘𝗦𝗦𝗘𝗦 (Quy trình) Các quy trình hiệu quả cho việc ra quyết định, giải quyết vấn đề, giao tiếp, phân bổ tài nguyên, học hỏi, ….., hỗ trợ mục tiêu nhóm bằng cách xác định các tầm quan trọng cần thiết để thành công.

𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗔𝗟 (Giao tiếp cá nhân) Giao tiếp cá nhân là yếu tố quan trọng nhất trong việc tạo lên một nhóm tuyệt vời. Những nhóm không có sự giao tiếp và gắn kết dễ khiến cho các thành viên trong nhóm cảm thấy cô lập.

Để tăng cường các mối quan hệ, hãy xây dựng lòng tin:

- Tạo điều kiện cho nhân viên trao đổi, thư giãn, giao lưu

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa đồng đội giúp mọi người có cơ hội hiểu biết lẫn nhau.

Nhà quản lý làm gương trong các hoạt động: Giữ lời hứa, công khai trao đổi, giữ gìn sự chính trực, công bằng, chấp nhận trách nhiệm cho những sai lầm của mình.

Chúc các bạn áp dụng thành công!

HRD luôn sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp thiết kế, may đo các chương trình Đào tạo trong hành trình "Phát triển Năng lực đội ngũ" Hãy liên hệ ngay với Học viện Quản trị HRD Academy để nhận thêm thông tin.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

HRD Academy - Đơn vị số 1 đào tạo năng lực làm việc hiệu quả trong Doanh nghiệp.

👉Liên hệ ngay với Học viện Quản trị HRD Academy để nhận được các tư vấn các chương trình đào tạo phù hợp với đặc thù kinh doanh:

👉Offline: https://daotaoinhouse.hrd.com.vn/

👉LiveLearning: https://livelearning.hrd.com.vn/

👉Các lớp học triển khai thường xuyên tại doanh nghiệp: https://hrd.com.vn/video-hinh-anh

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

HRD ACADEMY - TỐI ƯU NĂNG LỰC TỔ CHỨC

📞Hotline: 097 345 2082 (VP Hà Nội) /036 423 6082 (VP TP HCM)

📩Email: hrdacademy@hrd.com.vn

🖱Website: https://hrd.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/hrd.com.vn/📩📩📩

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082