HRD ACADEMY | BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG KHỐI SẢN XUẤT

HRD ACADEMY | BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG KHỐI SẢN XUẤT

🔥 Tổ trưởng/Giám sát sản xuất – người quản lý trực tiếp tại hiện trường giữ một vị trí quyết định đến năng suất, chất lượng hoạt động sản xuất tại Nhà máy. Tổ trưởng/Giám sát sản xuất là người có trách nhiệm:
- Hướng dẫn và đào tạo công nhân tùy theo nhu cầu của tổ sản xuất; Giao tiếp và tạo động lực cho tổ sản xuất làm việc đạt được mục tiêu về chất lượng và năng suất sản xuất.
- Chủ động đề xuất cải tiến nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.
- Nắm rõ chỉ thị, nhận chỉ tiêu sản xuất từ quản đốc; xây dựng, triển khai kế hoạch đạt được mục tiêu đề ra.
- Quản lý các yếu tố đầu vào như máy móc thiết bị, nguyên vật liệu; chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm cuối cùng tạo ra.

🔥Với định hướng giúp đội ngũ Tổ trưởng/Giám sát sản xuất nâng cao năng lực quản lý sản xuất, Học viện Quản trị HRD Academy thiết kế bộ “CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG KHỐI SẢN XUẤT” với mục tiêu giúp học viên:
#1. Xác định đúng vai trò, nhiệm vụ, thách thức của vị trí Tổ trưởng/ Giám sát trong việc thực hiện các kế hoạch sản xuất, nâng cao hiệu suất nhà máy.
#2. Nắm rõ và sở hữu các công cụ quản lý sản xuất của người Tổ trưởng: PDCA, HouRenSou, 7 lãng phí, Quản lý trực quan, Quản lý hiệu suất máy móc, Báo cáo và cải tiến lỗi....
#3. Nắm rõ và sở hữu phương pháp quản lý công việc, lãnh đạo và thúc đẩy nhân viên cấp dưới thực thi công việc.

🔥Bộ giải pháp được thiết kế với các chương trình:
#1. Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp 4.0
#2. Quản lý sản xuất tinh gọn
#3. Triển khai hoạt động Kaizen tại nhà máy
#5. Báo cáo liên lạc hiệu quả theo phương pháp HoRenSo Nhật Bản
#6. Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
#7. Kỹ năng đào tạo nhân viên sản xuất
#8. Tạo động lực & gắn kết các thành viên trong sản xuất làm việc hiệu suất cao

(Chương trình “Phát triển năng lực Team HR & GWP Agent” tại công ty Điện tử Samsung (Hàn Quốc))

(Chương trình “HoRenSo hiệu quả trong nhà máy” tại Tập đoàn Meiko Nhật Bản)

(Chương trình " Phát triển năng lực quản lý sản xuất" tại PHENIKAA)

(Chương trình “Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp” tại FOTL (Mỹ))

(Chương trình “Nhà quản lý sản xuất chuyên nghiệp” tại Công ty Santa Clara (Hồng Kong)​​​​​​​)

🔥Liên hệ ngay để nhận bộ giải pháp FULL PACKAGE và lộ trình đào tạo tại HRD Academy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
👉👉Tham khảo thêm các giải pháp đào tạo đang được triển khai tại FPT, Vietcombank, VietinBank,....: http://livelearning.hrd.com.vn/
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
HRD Academy - Đơn vị số 1 đào tạo Kỹ năng quản lý & làm việc trong bối cảnh từ xa theo hình thức LiveLearning
☎️Hotline: 097 345 2082 (Miền Bắc) /036 423 6082 (Miền Nam)
📩hrdacademy@hrd.com.vn
🌐Website: https://hrd.com.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/hrd.com.vn/

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082