Khung kỹ năng tích hợp - Chìa khoá cho con đường học tập hướng về phía trước

Khung kỹ năng tích hợp

Con đường để tiếp tục phát triển tiến về phía trước 

Việc điều hướng quá trình chuyển đổi sang cách tiếp cận dựa trên kỹ năng là một nhiệm vụ khó khăn. Sự phụ thuộc lẫn nhau rất phức tạp. Trên thực tế, Deloitte nhận thấy rằng 9 trong số 10 giám đốc điều hành đang tìm cách sử dụng các kỹ năng như một cách để xác định công việc, triển khai nhân tài và quản lý sự nghiệp, nhưng chỉ có 1 trong 5 đang áp dụng cách tiếp cận dựa trên kỹ năng ở một mức độ có ý nghĩa. Rõ ràng là người ta đã hiểu rõ “tại sao” nhưng “làm thế nào” vẫn là một nút thắt khó tháo gỡ. Theo Eric Dingler của Deloitte, việc thực hiện sự thay đổi này mang lại “cơ hội ngàn năm có một”. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là làm thế nào các tổ chức có thể thực hiện chuyển đổi?.tiến về phía trước

KHUNG KỸ NĂNG TÍCH HỢP

Khung năng lực được phát triển theo chu trình 5 giai đoạn : 

 

1. Thông tin chuyên sâu về kỹ năng

 Chúng ta cần có những kỹ năng gì để đạt được mục tiêu của công ty trong hôm nay và trong tương lai?

2. Xác định kỹ năng

Nhân viên của tôi ngày nay có những kỹ năng gì?

3. Phân tích khoảng cách kỹ năng

Tổ chức chúng ta thiếu những kỹ năng nào?

4. Phát triển kỹ năng

Làm cách nào để nhân viên của tôi có được những kỹ năng họ cần?

5. Xác thực kỹ năng

 Làm thế nào nhân viên của tôi có thể thể hiện đúng kỹ năng của họ?

 

Trên 2 nền tảng vững chắc : 

Thị trường sôi động đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

Phân tích và hiểu biết sâu sắc về kỹ năng

Tương ứng với quy trình : 

Nền tảng dựa trên AI và máy học hỗ trợ người hướng dẫn, người học và tổ chức

Phương thức

Huy hiệu và đánh giá

Đi sâu vào chi tiết chúng ta có : 

 

Thông tin chuyên sâu về kỹ năng ( Insight)

Đây là lúc trọng tâm là thu thập những hiểu biết sâu sắc cần thiết để đánh giá bối cảnh kỹ năng nội bộ trong tổ chức của bạn: Nhóm của bạn cần những kỹ năng gì để đạt được các mục tiêu hiện tại và tương lai của công ty? Những kỹ năng nào đang nổi lên và có thể trở nên quan trọng khi ngành này chuyển đổi? Bạn cần giải quyết điều gì với chiến lược kỹ năng để thực hiện chiến lược kinh doanh của mình - cả hiện tại và tương lai? Tại đây, Udemy cung cấp những hiểu biết độc quyền và quan điểm sáng suốt để giúp tổ chức của bạn thực hiện các mục tiêu của mình. Chúng tôi cũng hợp tác với tổ chức của bạn để cung cấp hướng dẫn kỹ năng và đề xuất nội dung học tập phù hợp với nhu cầu của từng nhóm.

Xác định kỹ năng

Đây là quá trình xác định những kỹ năng nào tổ chức của bạn có và những kỹ năng nào tổ chức đó cần - nói cách khác, thiết lập cung và cầu. Có rất nhiều kỹ năng có thể được xác định: từ kỹ năng cứng chuyên ngành đến kỹ năng mềm, từ kỹ năng đã được học đến kỹ năng mà nhóm của bạn có tiềm năng hoặc cần phát triển.

Phân tích khoảng cách kỹ năng

Dựa trên những hiểu biết sâu sắc thu được thông qua phân tích kỹ năng và xác định kỹ năng, bạn sẽ có thể đưa ra quyết định chiến lược về những kỹ năng nào cần thiết nhất trong tổ chức của mình và hiểu được bạn còn thiếu sót ở đâu. Điều này có thể khác nhau tùy theo chức năng, nhóm hoặc thậm chí theo quốc gia hoặc khu vực. Các tổ chức có thể chuẩn bị tốt hơn cho những thay đổi trong tương lai khi họ tiến thêm một bước phân tích này và nỗ lực dự đoán những khoảng trống trong tương lai. Điều này cũng hữu ích khi xây dựng con đường sự nghiệp cho nhóm của bạn.

Phát triển kỹ năng

Điều này bao gồm nâng cao và đào tạo lại kỹ năng để phát triển các kỹ năng chính và thu hẹp khoảng cách. Giải pháp học tập dành cho doanh nghiệp của Udemy có thể cung cấp quyền truy cập cho tất cả người học trong tổ chức của bạn, thông qua nhiều phương thức phân phối (tự phục vụ, theo yêu cầu và dựa trên nhóm) và các lộ trình học tập phù hợp, bao gồm nội dung chuyên biệt để phát triển khả năng lãnh đạo và vị trí chuyên môn.

Xác thực kỹ năng

Bằng cách xác nhận các kỹ năng đã được phát triển, nhân viên chứng tỏ rằng họ biết cách sử dụng các kỹ năng họ có được và các nhà lãnh đạo chứng minh giá trị của các chương trình học tập và phát triển trong việc hỗ trợ chiến lược của công ty. Udemy hỗ trợ các thông tin xác thực được ngành công nhận để xác thực kỹ năng, bao gồm huy hiệu, đánh giá kỹ thuật, phòng thí nghiệm và chương trình học. Udemy đã hợp tác với 1EdTech để đưa tiêu chuẩn Huy hiệu mở vào nền tảng của mình. Bằng cách sử dụng tiêu chuẩn Huy hiệu mở, các tổ chức có thể xác minh các chứng chỉ và kỹ năng mà người học đạt được thông qua các nền tảng chứng chỉ kỹ thuật số hàng đầu như Credly và Accredible

Các tổ chức đang tìm kiếm một chiến lược thành công có thể giúp họ hôm nay và trong tương lai chỉ thu được lợi ích từ việc áp dụng phương pháp học tập dựa trên kỹ năng. Nhưng điều này sẽ không thể thực hiện được nếu các tổ chức không nắm bắt cơ hội do AI tạo ra và tập trung chú ý vào việc phát triển các nhà lãnh đạo của mình để quản lý thông qua thay đổi và xây dựng khả năng phát triển bền vững.

 

 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082