Phát triển kỹ năng Bán hàng chuyên nghiệp

Đào tạo Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp là một hoạt động thiết yếu trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của tổ chức. Chương trình đào tạo này giúp học viên hiểu rõ về quy trình bán hàng, cách thức tư duy và làm việc của một nhà bán hàng chuyên nghiệp, từ đó giúp họ có thể áp dụng những kỹ năng này vào thực tế công việc một cách hiệu quả.

1. Tổng quan về chương trình

Chương trình đào tạo Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp hướng đến đối tượng học viên:

✓ CEO/ Chủ doanh nghiệp

✓ Nhân viên kinh doanh, tư vấn bán hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước (Đặc biệt FMCG, Bán lẻ,...) 

✓ Đại diện thương mại mong muốn phát triển năng lực nghề bán hàng

Giải pháp được thiết kế với mục tiêu giúp học viên:

✓ Thấu hiểu về nghề bán hàng & lộ trình phát triển nghề bán hàng.

✓ Hiểu tâm lý và hành vi tiêu dùng của khách hàng trong bối cảnh kinh doanh phức tạp.

✓ Biết cách lập quy trình và phương pháp bán hàng hiệu quả;

✓ Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp và trình bày bán hàng thuyết phục;

✓ Hoàn thiện kỹ năng xử lý phản đối và từ chối của khách hàng.

Giải pháp đào tạo được thiết kế đặc thù, dành riêng cho từng các ngành hàng khác nhau, từng đối tượng học viên khác nhau trong các tổ chức.

2. Tham khảo khung chương trình Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp tại Học viện Quản trị HRD Academy

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

HRD ACADEMY - TỐI ƯU NĂNG LỰC TỔ CHỨC

📞Hotline: 097 345 2082 (VP Hà Nội) /036 423 6082 (VP TP HCM)

📩Email: hrdacademy@hrd.com.vn

🖱Website: https://hrd.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/hrd.com.vn/📩📩📩

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082