LIVELEARNING: BỘ CÔNG CỤ TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO LIVELEARNING DÀNH CHO QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

LIVELEARNING: BỘ CÔNG CỤ TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO LIVELEARNING DÀNH CHO QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

PHẦN I: 5 BƯỚC TỔ CHỨC LIVELEARNING HIỆU QUẢ

Mô hình ADDIE là mô hình được áp dụng nhiều nhất hiện nay để xây dựng & triển khai một nội dung đào tạo. Với đặc thù hình thức Livelearning, mô hình ADDIE sẽ triển khai chi tiết theo các bước sau

#1: Phân tích chương trình đào tạo Livelearning 

• Phân tích nhu cầu đào tạo
• Phân tích chân dung & mong đợi học viên
• Phân tích mô tả công việc & chủ đề đào tạo

#2: Thiết kế chương trình đào tạo Livelearning 

• Xác định mục tiêu học tập theo thang Bloom
• Thiết kế hoạt động tương tác phù hợp với nền tảng Livelearning
• Tổ chức truyền thông lớp học đúng kỳ vọng
• Xác định công cụ đánh giá hiệu quả đào tạo phù hợp nội dung

#3: Phát triển chương trình đào tạo Livelearning

• Phát triển nội dung phù hợp
• Xây dựng kịch bản giảng dạy Livelearning
• Lựa chọn công cụ hỗ trợ phù hợp với hoạt động (Slido, Kahoot, Mentimeter, Classpoint,..)

#4: Triển khai chương trình đào tạo Livelearning 

• Tổ chức triển khai và truyền thông
• Quản lý lớp học & Trợ giảng lớp học hỗ trợ giảng viên-học viên trong suốt quá trình diễn ra
•Tổ chức các hoạt động hỗ trợ tăng tương tác lớp học: Khởi động đầu giờ, Trò chơi tương tác, Kết hợp các nền tảng hỗ trợ,….

#5: Đánh giá chương trình đào tạo Livelearning 

•Đánh giá độ hài lòng thông qua Happy Sheet
•Đánh giá Chất lượng học tập thông qua bài Test đánh giá
•Đánh giá mức độ thay đổi hành vi & kết quả công việc thông qua phỏng vấn & đánh giá của quản lý trực tiếp

PHẦN II: BỘ CÔNG CỤ TỔ CHỨC LIVELEARNING DÀNH CHO QUẢN LÝ LỚP HỌC

#1: Mẫu Kế hoạch linh hoạt trong bối cảnh mới

Click để tải trực tiếp File Excel dùng ngay tại đây

#2: Checklist tổ chức lớp học Livelearning

#3: Hướng dẫn sử dụng phần mềm học tập hiệu quả

Click để tải File PDF dùng ngay tại đây

#4: Agenda kịch bản triển khai lớp học tương tác cao Livelearning

Click để tải trực tiếp File Excel tham khảo lớp Lập kế hoạch & tổ chức công việc hiệu qua theo hình thức Livelearning ngay tại đây

#5: Mẫu bìa thông báo khoá học Livelearning

#6: Biểu mẫu đánh giá hiệu quả lớp học Livelearning

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

👉 Xây dựng năng lực làm việc mới cho toàn bộ nhân viên và nâng cao năng lực tổ chức trong bối cảnh làm việc từ xa là hoạt động cần ưu tiên của các doanh nghiệp. Thích nghi và sẵn sàng cho một thời kỳ mới, là cách để chúng ta vượt qua và phát triển trong tương lai. Học viện Quản trị HRD Academy hân hạnh được là đối tác số 1 hiện nay của các Doanh nghiệp trong triển khai các chương trình đào tạo nâng cao năng lực của nhà quản lý, đội ngũ nhân viên theo hình thức LiveLearing. 

👉 Tham khảo thêm các giải pháp đào tạo trực tuyến tại: https://livelearning.hrd.com.vn/

👉 Tham khảo giải pháp đào tạo tập trung Offline: https://daotaoinhouse.hrd.com.vn/

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

HRD Academy - Đơn vị số 1 đào tạo Kỹ năng quản lý & làm việc trong bối cảnh từ xa theo hình thức LiveLearning

📞 Hotline: 097 345 2082 (Miền Bắc) /036 423 6082 (Miền Nam)

📬 Email: hrdacademy@hrd.com.vn

🖱 Website: https://hrd.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/hrd.com.vn/

 

 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082