Livelearning: các tính năng & công cụ hỗ trợ giảng dạy trực tuyến

LiveLearning: Các tính năng và công cụ hỗ trợ giảng dạy trực tuyến

LiveLearning là hình thức học tập trực tuyến tương tác cao, có giảng viên hướng dẫn trực tiếp, học viên có thể tham gia đồng thời từ nhiều địa điểm khác nhau trên cùng 1 nền tảng lớp học trực tuyến với đầy đủ hoạt động học tập sống động theo kịch bản giảng dạy như lớp học Offline: Bài tập thảo luận nhóm, Đóng vai tình huống thực tế, Thuyết trình trình bày ý tưởng,…..Các hoạt động trong lớp học LiveLearning phổ biến để các giảng viên có thể ứng dụng chuyển đổi các hoạt động học tập từ Offline sang Livelearning: 

#1: Tương tác nhóm: Break-out Room, Chat, Google Workplace, Microsoft Office OneDrive

#2: Tương tác cá nhân: Annotate, Kahoot, Slide, Chat, Quizziz

#3: Làm mẫu: Làm mẫu qua Webcam, xem video mẫu, share slide

#4: Thực hành cá nhân: Google Workplace, Microsoft Office OneDrive, Chat, Share Slide, Annotate, Đóng vai

#5: Khảo sát ý kiến học viên: Poll, Menti, Yes/No, Chat, Annotate, Kahoot

#6: Đọc tài liệu, Tình huống, bài kiểm tra, video, thuyết giảng

Một số kinh nghiệm giảng dạy trực tuyến Livelearning tương tác cao

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

👉 Xây dựng năng lực làm việc mới cho toàn bộ nhân viên và nâng cao năng lực tổ chức trong bối cảnh làm việc từ xa là hoạt động cần ưu tiên của các doanh nghiệp. Thích nghi và sẵn sàng cho một thời kỳ mới, là cách để chúng ta vượt qua và phát triển trong tương lai. Học viện Quản trị HRD Academy hân hạnh được là đối tác số 1 hiện nay của các Doanh nghiệp trong triển khai các chương trình đào tạo nâng cao năng lực của nhà quản lý, đội ngũ nhân viên theo hình thức LiveLearing. 

👉 Tham khảo thêm các giải pháp đào tạo trực tuyến tại: https://livelearning.hrd.com.vn/

👉 Tham khảo giải pháp đào tạo tập trung Offline: https://daotaoinhouse.hrd.com.vn/

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

HRD Academy - Đơn vị số 1 đào tạo Kỹ năng quản lý & làm việc trong bối cảnh từ xa theo hình thức LiveLearning

📞 Hotline: 097 345 2082 (Miền Bắc) /036 423 6082 (Miền Nam)

📬 Email: hrdacademy@hrd.com.vn

🖱 Website: https://hrd.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/hrd.com.vn/

 

 

 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082