Mẫu chính sách làm việc từ xa

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, hầu hết các công ty đã áp dụng chính sách làm việc từ xa (Work From Home) để đảm bảo an toàn cho mọi người. Tuy nhiên, rất nhiều công ty, chưa có đủ thời gian để xây dựng hệ thống văn bản, tài liệu liên quan đến vấn đề này.

Chia sẻ khó khăn với nhiều anh chị làm công tác nhân sự, Học viện Quản trị HRD Academy gửi tới anh chị "Mẫu chính sách làm việc từ xa" nhằm giúp anh chị em tiết kiệm thời gian xây dựng các biểu mẫu, thuận lợi thông báo chính sách mới tới toàn nhân viên cho đơn vị mình.

 

Tổng hợp và biên soạn bởi Học viện Quản trị HRD Academy

 
Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082