MINIEBOOKHRD NO1. NÂNG CAO NĂNG LỰC TOÀN DIỆN ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG

𝐌𝐢𝐧𝐢𝐄𝐛𝐨𝐨𝐤𝐇𝐑𝐃 𝐍𝐨𝟏

SERIES MINIEBOOKHRD ĐEM TỚI NHỮNG TRI THỨC ĐƯỢC HỆ THỐNG HÓA NHẰM ỨNG DỤNG TRỰC TIẾP VÀO CÔNG VIỆC CHÍNH THỨC RA MẮT.

MiniEbookHRD được sản xuất nhằm đem tới cho độc giả của HRD Academy những nguồn thông tin có giá trị với những điểm chính:

👉 Thông tin được CÔ ĐỌNG, SÚC TÍCH giúp thuận tiện cho việc tham khảo

👉 Kiến thức được HỆ THỐNG HÓA bằng mô hình, đem đến cái nhìn tổng quan

👉 Tính ỨNG DỤNG CAO, áp dụng được ngay vào công việc hiện tại

👉 Nội dung hướng tới ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỔ CHỨC

𝐌𝐢𝐧𝐢𝐄𝐛𝐨𝐨𝐤𝐇𝐑𝐃 𝐍𝐨𝟏 với nội dung Nâng cao năng lực toàn diện đội ngũ bán hàng, đem đến cho độc giả cái nhìn toàn diện về năng lực đội ngũ bán hàng với:

🎯 6 cấp độ của 1 người bán hàng

🎯 Lộ trình phát triển năng lực của 1 người bán hàng

🎯 5 nguyên tắc bán hàng cơ bản dành cho người bán hàng

Nhận ngay 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐄𝐛𝐨𝐨𝐤𝐇𝐑𝐃 𝐍𝐨𝟏 tại đây:

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

HRD ACADEMY - TỐI ƯU NĂNG LỰC TỔ CHỨC

Hotline: 097 345 2082 (VP Hà Nội) /036 423 6082 (VP TP HCM) Email: hrdacademy@hrd.com.vn

Website: https://hrd.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/hrd.com.vn/

 

 

 

 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ LIỆU

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082