Nguyễn Phương Lan

Tổng giám đốc

Công ty TNHH Đức Cường

" Là một doanh nghiệp đang trên đà phát triển mạnh, chúng tôi gặp khó khăn lớn trong vấn đề quản trị và thúc đẩy năng suất đội ngũ nhân sự. Gói giải pháp tư vấn- đào tạo triển khai hệ thống quản trị chiến lược theo phương pháp BSC-KPIs của Học viên Nhân sự & Quản trị HRD Academy triển khai trong T6/2017 đã mang lại hiệu quả trên cả mong đợi. Cảm ơn HRD Academy rất nhiều. "

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082