Nhà lãnh đạo 360 độ

Trong tổ chức, lãnh đạo cấp trung (trưởng phó phòng, giám đốc, team leader,..) đóng vai trò vô cùng quan trọng. Họ là cánh tay phải đắc lực cho đội ngũ quản lý cấp cao của tổ chức trong việc thực hiện các chiến lược kinh doanh, là đội ngũ kế cận đảm bảo cho hệ thống vận hành của hoạt động quản lý. Nhà lãnh đạo cấp trung nằm ở trung tâm khối cầu quan hệ, xoanh quanh là lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo đồng cấp và cấp dưới. Ứng với mỗi mặt phẳng quan hệ, nhà lãnh đạo cấp trung sẽ có những nguyên tắc đối nhân xử thế riêng.

Nhằm cung cấp các kiến thức hệ thống về chủ đề này, Học viện Quản trị HRD Academy gửi tặng bạn Ebook "Nhà lãnh đạo 360 độ". Với những kiến thức được tổng hợp và biên soạn bởi Hội đồng chuyên gia HRD Academy, Học viện hy vọng cuốn sổ tay sẽ giúp bạn phát triển năng lực đội ngũ Quản lý cấp trung một cách có hiệu quả. 

Tổng hợp và biên soạn bởi Học viện Quản trị HRD Academy

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082