Phạm Diễm Hà

Giám đốc nhân sự

Công ty Cổ phần TH Food Chain (Tập đoàn TH True Milk)

" HRD Academy là đối tác đào tạo uy tín nhất tôi từng cộng tác. Sự tin tưởng của tôi đến từ kiến thức sâu sắc của đội ngũ giảng viên và sự chuyên nghiệp của đội ngũ quản lý-triển khai đào tạo. Thái độ và phong cách làm việc của Ban Nhân sự TH FC đã thay đổi hoàn toàn sau khóa học  "Tư duy dịch vụ Nhân sự" của chuyên gia Phan Sơn vào cuối năm 2017. Xin cảm ơn HRD Academy rất nhiều. "

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082