Phạm Mạnh Bình

Giám đốc nhân sự & Đào tạo

Tập đoàn Thái Bình Dương

" Giải pháp đào tạo "Nâng cao năng lực quản lý cấp trung"  của HRD Academy thực sự giải quyết được vấn đề của Tập đoàn Thái Bình Dương trong năm 2017 trong việc thực thi các chiến lược của Tập đoàn đến các phòng ban trong công ty. Chúng tôi mong rằng  HRD Academy sẽ luôn là "Đối tác đào tạo chiến lược" trong việc thiết kế các giải pháp đào tạo phù hợp chứ không chỉ là 1-2 khóa học đơn lẻ. "

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082