Phan Chung

HRBP

Công ty TNHH ABB ( Thụy Sĩ)

" Là doanh nghiệp lâu năm trong lĩnh vực sản xuất, chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề phát triển tổ chức. Với gói tư vấn "Xây dựng hệ thống cải tiến Kaizen" và chuỗi đào tạo "Nâng cao năng lực tổ trưởng sản xuất" do HRD Academy tổ chức vào năm 2016 đã mang lại hiệu quả vô cùng lớn trong việc cải tiến quy trình, tối thiểu lãng phí và tinh thần làm việc hứng khởi cho đội ngũ đông đảo của ABB. Cảm ơn HRD Academy rất nhiều. "

Hotline: 097 345 2082