PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN NỘI BỘ - LEADERS CREATE LEADERS I MISG VIỆT NAM

I. Mục tiêu chương trình: Phát triển năng lực Giảng viên nội bộ chuyên nghiệp

Chương trình đào tạo được thiết kế với một mục tiêu: Phát triển năng lực đội ngũ Giảng viên nội bộ trở thành những chuyên gia giảng dạy hiệu quả và chuyên nghiệp của tổ chức. Dưới đây là các mục tiêu cụ thể mà chương trình hướng tới:

1. Xác định chân dung Giảng viên chuyên nghiệp và hiểu nguyên tắc học tập và phát triển năng lực: Thông qua chương trình, người học có thể xác định và hình thành chân dung của một Giảng viên nội bộ chuyên nghiệp, đồng thời những hiểu rõ nguyên tắc học tập của người trưởng thành và phương pháp phát triển năng lực giảng viên nội bộ một cách toàn diện.

2. Hình thành thói quen sử dụng mô hình/quy trình/công thức bài bản trong đào tạo: Các giảng viên nội bộ MSIG sẽ được hướng dẫn và thực hành sử dụng các mô hình, quy trình và công thức bài bản trong quá trình giảng dạy, những yếu tố giúp tạo ra những buổi học có cấu trúc, rõ ràng và dễ hiểu cho học viên.

3. Trang bị kỹ năng và phương pháp đào tạo tích cực, các kỹ năng và công cụ hỗ trợ công tác giảng dạy: Chương trình cung cấp cho học viên các kỹ năng. công cụ hỗ trợ cho công việc giảng dạy, và phương pháp đào tạo tích cực như kỹ thuật truyền đạt, tạo ra môi trường học tập tích cực và tương tác hiệu quả với học viên. Điều này giúp tăng cường sự hấp dẫn và hiệu quả của quá trình học.

II. Chương trình đào tạo: Leaders Create Leaders được tổ chúc dành riêng cho Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam

Chương trình đào tạo phát triển năng lực Giảng viên nội bộ - Leaders Create Leader tại MSIG Việt Nam là một chương trình đào tạo chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng giảng dạy của các Giảng viên nội bộ tại công ty. Chương trình này không chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức mà còn hướng tới việc phát triển những phẩm chất của nhà đào tạo chuyên nghiệp. Dưới đây là những nội dung chính được chia sẻ trong chương trình đào tạo này:

📌 Tâm thế & Chân dung giảng viên nội bộ tại MSIG Việt Nam

📌 Nguyên tắc học tập của người trưởng thành

📌 Tháp học tập & thiết kế bài giảng trong MSIG Việt Nam

📌 Cấu trúc bài giảng & Công thức mở đầu mọi bài giảng thu hút sự chú ý

📌 Nguyên tắc trình bày thuyết phục & Công thức kết thúc bài giảng 

📌 Kĩ năng Xử lý mọi câu hỏi & câu trả lời bằng nguyên tắc A.P.P.L.E

📌 Kỹ thuật Đặt câu hỏi & phản hồi học viên.

Tất cả những nội dung được chia sẻ trong chương trình đào tạo phát triển năng lực Giảng viên nội bộ - Leaders Create Leader đều nhằm mục tiêu nâng cao năng lực và kỹ năng giảng dạy của các Giảng viên nội bộ MSIG, từ đó mang lại những trải nghiệm học tập tích cực và hiệu quả cho cán bộ nhân viên tại MSIG Việt Nam.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

HRD ACADEMY - TỐI ƯU NĂNG LỰC TỔ CHỨC

📞 Hotline: 097 345 2082 (Miền Bắc) /036 423 6082 (Miền Nam)

📬 Email: hrdacademy@hrd.com.vn

🖱 Website: https://hrd.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/hrd.com.vn/

#HRDAcademy #HRD

 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082