Phát triển năng lực nhân viên? Khó mà dễ

Một ngày nọ, người quản lý nguồn lực trong tổ chức đã đến gặp và trình bày với CEO của họ về việc cần phải đầu tư vào hoạt động phát triển của doanh nghiệp với các lý lẽ và thuyết phục. Cuối cùng anh ta đề xuất: “Như vậy, chúng ta cần đầu tư vào họat động đào tạo và phát triển ngay từ hôm nay”.

Người chủ - CEO hỏi lại: “Vậy chúng ta sẽ làm gì nếu sau khi đào tạo xong, họ rời bỏ doanh nghiệp?”

Lúc đó, người quản lý nhân sự mỉm cười và hỏi lại: “Vậy, chúng ta sẽ làm gì nếu họ tiếp tục ở lại doanh nghiệp với những năng lực yếu như vậy?”.

Hẳn nhiên, chúng ta đều hiểu, doanh thu, lợi nhuận, sự phát triển doanh nghiệp và những ưu tiên hàng đầu, nhưng chúng ta có đặt câu hỏi “Những thành quả đó do đâu mà có?”. Dĩ nhiên, các kết quả mà doanh nghiệp có được đến từ sức lao động của đội ngũ nhân viên trong tổ chức. Nếu nhân viên có năng lực không tốt, liệu chúng ta có thể tạo ra các kết quả tốt cho tổ chức hay không? Câu trả lời ở đây là rất rõ ràng. Tuy nhiên phát triển năng lực cho đội ngũ nhân viên như thế nào, và liệu có cách nào hiệu quả trong bối cảnh thiếu nguồn lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ? Nên tác động vào đâu, đối tượng nào để có hiệu quả tốt?

Các bạn cùng HRD Academy tìm câu trả lời qua Ebook "Phát triển năng lực nhân viên? Khó mà dễ" nhé.

Tổng hợp và biên soạn bởi Học viện Quản trị HRD Academy

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082