PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUẢN LÝ I TAKAO VIỆT NAM

I. Mục tiêu chuỗi chương trình "Phát triển năng lực quản lý" - Công ty Takao Việt Nam

Học viện Quản trị HRD Academy vinh dự tổ chức chuỗi chương trình "Phát triển năng lực quản lý" dành cho Cán bộ Quản lý & Lãnh đạo Công ty Takao Việt Nam. Chương trình đào tạo này nhằm mục đích nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và phức tạp.

Chương trình đào tạo "Phát triển năng lực quản lý" được tổ chức với những mục tiêu bao gồm:

Nhằm nắm bắt chính xác và hiểu rõ hơn về vai trò và chức năng của nhà quản lý tại đơn vị, cũng như nâng cao năng lực lãnh đạo để đạt chuẩn năng lực quản lý lãnh đạo chuyên nghiệp tại các công ty phát triển nhanh, chương trình đào tạo đã và đang được xem xét và phát triển. Chương trình này sẽ giúp các học viên hiểu rõ hơn về vai trò của mình trong việc quản lý đơn vị, từ đó tạo ra sự hiệu quả và bền vững trong hoạt động quản lý.

Chuyển đổi tư duy quản lý từ thói quen sang quản lý dựa trên khoa học và công cụ quản trị hiện đại chuẩn quốc tế là một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình đào tạo. Việc áp dụng các phương pháp quản trị hiện đại và chuẩn quốc tế sẽ giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc của toàn bộ nhân sự, đồng thời tạo ra sự hiệu quả và bền vững trong hoạt động quản lý.

Bên cạnh đó, việc hiểu rõ bản chất của chức năng Lãnh đạo cũng là một phần không thể thiếu trong chương trình đào tạo. Từ việc gây ảnh hưởng đến các thành viên, huấn luyện nhân viên cho đến cách tạo động lực trong công việc hàng ngày, các học viên sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt vai trò của mình trong công việc lãnh đạo.

Ngoài ra, việc tổ chức và kiểm soát công việc một cách khoa học và đạt chuẩn quốc tế cũng là một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình đào tạo. Việc nắm bắt được cách thức quản trị của các Tập đoàn hàng đầu sẽ giúp các học viên có cái nhìn toàn diện và chiến lược hơn về việc phát triển công ty, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty Takao.

Tóm lại, chương trình đào tạo sẽ giúp các nhà quản lý tại Công ty Takao nắm bắt được những kiến thức, kỹ năng và chiến lược quản trị hiện đại, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo và đạt chuẩn năng lực quản lý lãnh đạo chuyên nghiệp, góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty.

Với những mục tiêu cụ thể như vậy, chương trình "Phát triển năng lực quản lý" hy vọng sẽ mang lại những giá trị thiết thực và tích cực cho Cán bộ Quản lý & Lãnh đạo Công ty Takao, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong thời kỳ toàn cầu hóa ngày nay.

II. Nội dung chuỗi chương trình đào tạo "Phát triển năng lực quản lý" dành cho Cán bộ Quản lý & Lãnh đạo Công ty Takao Việt Nam

Module 1: Kỹ năng tạo động lực, gắn kết & giữ chân nhân viên 
1. Động lực làm việc & Vai trò của nhà quản lý

- Khái niệm & Tầm quan trọng về động lực làm việc của nhân viên trong việc hoàn thành các mục tiêu của phòng ban & sự gắn kết nhân sự trong tổ chức.
- Phân loại nhân viên & Thái độ làm việc của từng loại nhân viên
2. Nguyên tắc & Quy trình tạo động lực làm việc
- Các mô hình kinh điển và dễ áp dụng về Tạo động lực cho nhân viên
- Các Nguyên tắc & Quy trình trong việc Tạo động lực cho nhân viên tại các phòng ban, đội nhóm
- Thảo luận: Sáng kiến nâng cao động lực làm việc của nhân viên
3. Trở thành nhà quản lý truyền cảm hứng & Xây dựng môi trường làm việc tích cực
- Mô hình 12 yếu tố gắn kết nhân viên của Gallup và vai trò của nhà quản lý trong việc gắn kết nhân sự & xây dựng môi trường làm việc tích cực, hiệu quả
- Checklist công việc của nhà quản lý trong việc xây dựng môi trường làm việc tích cực.
- Thảo luận: Sáng kiến xây dựng môi trường làm việc tích cực tại đơn vị


Module 2: Kỹ năng huấn luyện, kèm cặp nhân viên
1. Xây dựng đội ngũ & nuôi dưỡng tài năng

• Chân dung nhà lãnh đạo phát triển con người
• Dành thời gian cho việc huấn luyện nhân viên
2. Phát triển tài năng trong đơn vị
• Nhận diện nhân tài qua “lý thuyết 3C”; Ứng dụng mô hình 70-20-10 trong phát triển năng lực nhân viên tại đơn vị
• Các nguyên tắc vàng trong đào tạo và huấn luyện nhân viên
• Thực hành xây dựng chương trình phát triển năng lực cho nhân viên
3. Sở hữu công cụ huấn luyện & phát triển nhân viên
• Kỹ năng phối hợp với phòng L&D/HR trong việc xây dựng & triển khai các chương trình phát triển năng lực tại bộ phận
• Phân tích nhu cầu đào tạo trong đội ngũ nhân viên; đánh giá năng lực nhân viên, triển khai thực thi,....
• Ứng dụng mô hình kèm cặp nhân viên EDAC; Ứng dụng huấn luyện nhân viên GROW; Phương pháp xây dựng một chương trình đào tạo; Các hình thức phản hồi trong huấn luyện – kèm cặp
• Role play & Coaching theo Case Study tại đơn vị

Module 3: Chuẩn hóa năng lực quản lý/ Team Leader
1. Chân dung nhà quản lý hiệu quả

• Tư duy Quản lý chuyên nghiệp & Khung năng lực hiện đại của Quản lý chuyên nghiệp
• Lộ trình & phương pháp phát triển năng lực quản lý hiện đại
• Thảo luận nhóm: Điều chỉnh chức năng quản lý- lãnh đạo tại đơn vị.
2. Phát triển năng lực quản lý công việc hiệu quả
• Tư duy hệ thống & Mô hình PDCA (Plan-Do-Check-Action) - Ứng dụng trong các hoạt động Tập đoàn hàng đầu.
• Phương pháp Ứng dụng PDCA trong tổ chức quản lý & thực thi công việc hiệu quả.
• Thảo luận nhóm: Thực trạng quản lý tại Đơn vị & Hướng áp dụng PDCA
3. Phát triển năng lực quản lý đội ngũ & lãnh đạo con người
• Quản lý & Gây ảnh hưởng tới đội ngũ thông qua quản lý vận hành
• Tư duy & Phương pháp quản lý theo từng nhóm nhân viên
• Thảo luận nhóm : Quản lý nhân viên theo tình huống ở đơn vị

Module 4: Ra quyết định và giải quyết vấn đề
1. Các nguyên tắc cơ bản trong giải quyết vấn đề & ra quyết định

• Tổng quan về Giải quyết vấn đề & Ra quyết định
• Vấn đề là gì? Phân loại vấn đề. Quy trình & Mô hình 5W-1H trong giải quyết vấn đề
2. Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề & ra quyết định
• Bước 1: Xác định vấn đề cần giải quyết: Xác định vấn đề & Mô tả vấn đề qua câu hỏi 4W và Có/Không
• Bước 2: Phân tích vấn đề: Các phương pháp phân tích vấn đề & Kỹ thuật 5 WHYs & Kỹ thuật Fishbone diagram; Bài tập thực hành theo tình huống tại đơn vị
• Bước 3: Đưa ra các giải pháp: Nguyên tắc chung khi đưa ra giải pháp & Các phương pháp để tìm kiếm giải pháp: Logical thinking, Creative thinking, 6 Thinking Hats
• Bước 4: Chọn lựa giải pháp tối ưu: Tầm quan trọng của chọn lựa giải pháp tối ưu; Các phương pháp ra quyết định & Cách thức chọn lựa giải pháp tối ưu khi ra quyết định
• Bước 5: Thực hiện giải pháp: Mô hình PDCA & Áp dụng vào trong bài tập tình huống.
• Bước 6: Đánh giá giải pháp: Đánh giá & Theo dõi, quản lý và cải tiến

Module 5: Quản trị và thay đổi bản thân
1. Nền tảng về Quản lý & Thay đổi bản thân trong bối cảnh mới

• Chân dung một con người toàn diện 4T (Thể chất, Trí tuệ, Tinh thần, Tình cảm)
• Hành trình lãnh đạo & Phát triển bản thân; Ba cấp độ của hạnh phúc
• Phương pháp thiết lập mục tiêu cá nhân SMART
2. Lập kế hoạch phát triển bản thân & đội ngũ tại Takao
• Tư duy tăng trưởng/ Tư duy cố định
• Nguyên tắc ưu tiên trong cuộc sống, 
• Thiết lập kế hoạch phát triển cá nhân và đội ngũ 
3. Nâng cao hiệu quả quản lý thời gian & công việc tại Takao
• Kỹ thuật quản lý thời gian hiệu quả, Phương pháp Pomodoro
• Ma trận ưu tiên trong quản lý, Mô hình 80/20 
• Phương pháp bảng Kanban để quản lý công việc, Các bước triển khai Kanban & To do list
• Quản lý sự tập trung của bản thân

Module 6: Kỹ năng đánh giá, phản hồi và kết nối nhân viên
1. Tư duy về Quản trị & Đánh giá hiệu quả công việc với nhân viên

• Chuyển đổi Tư duy về đánh giá kết quả thực hiện công việc
• Vai trò của nhà quản lý trong đánh giá & phản hồi nhân viên
2. Bản chất của Phản hồi kết quả với nhân viên & Sự dịch chuyển của đánh giá quản trị hiệu suất nhân viên giữa truyền thống - hiện đại
• Tâm lý nhân viên trong quá trình đánh giá kết quả thực hiện công việc
• Các phương pháp phản hồi nhân viên hiệu quả. Chu trình 4 bước phản hồi nhân viên mang tính xây dựng & phát triển
• Biến mỗi buổi phản hồi nhân viên thành buổi tư vấn phát triển năng lực cho nhân viên (Hướng tới cải thiện hiệu suất, hành vi & phát triển năng lực trong tương lại)
3. Kỹ năng gắn kết & kết nối nhân viên
• 4 hoạt động tác động vào động lực làm việc
• Mô hình 12 yếu tố gắn kết nhân viên của Gallup, 12 mong đợi của nhân viên đối với tổ chức

Module 7: Kỹ năng lập kế hoạch, phân công, giao việc hiệu quả
1. Tổng quan về lập kế hoạch và quản lý công việc

• Tư duy “Hoàn thành công việc thông qua người khác” & Vai trò của Lập kế hoạch: Bản đồ đưa ý tưởng đến thực thi
• Lợi ích của lập kế hoạch và quản lý công việc
2. Phương pháp lập kế hoạch công việc
• Xác định mục tiêu theo tiêu chí S.M.A.R.T
• Ứng dụng lập kế hoạch triển khai theo công thức 5W1H2C5M
• Nguyên tắc 80/20 & Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên: Ma trận quản lý thời gian
• Lập lịch trình công việc: BIỂU ĐỒ GANTT
3. Tổ chức, Phân công & Giám sát công việc hiệu quả
• Những nguyên tắc quan trọng trong phân công công việc
• Quy trình và phương pháp phân công hiệu quả
• Làm thế nào để nhân viên không ngừng phấn đấu hoàn thành mục tiêu công việc?
• Thảo luận nhóm: Thực trạng & Giải pháp phân công công việc tại doanh nghiệp

HRD luôn sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp thiết kế, may đo các chương trình Đào tạo trong hành trình "Phát triển Năng lực đội ngũ" Hãy liên hệ ngay với Học viện Quản trị HRD Academy để nhận thêm thông tin.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

HRD Academy - Đơn vị số 1 đào tạo năng lực làm việc hiệu quả trong Doanh nghiệp.

👉Liên hệ ngay với Học viện Quản trị HRD Academy để nhận được các tư vấn các chương trình đào tạo phù hợp với đặc thù kinh doanh:

👉Offline: https://daotaoinhouse.hrd.com.vn/

👉LiveLearning: https://livelearning.hrd.com.vn/

👉Các lớp học triển khai thường xuyên tại doanh nghiệp: https://hrd.com.vn/video-hinh-anh

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

HRD ACADEMY - TỐI ƯU NĂNG LỰC TỔ CHỨC

📞Hotline: 097 345 2082 (VP Hà Nội) /036 423 6082 (VP TP HCM)

📩Email: hrdacademy@hrd.com.vn

🖱Website: https://hrd.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/hrd.com.vn/📩📩📩

 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082