Quản trị tổ chức trong bối cảnh mới

Những bài học đau đớn do Covid-19 mang lại đã khiến các doanh nghiệp trưởng thành hơn và lột xác về mặt nhận thức. Những doanh nghiệp đã quen với sự thay đổi hoặc có kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP) đi kèm với các kịch bản ứng phó với sự thay đổi đã không quá sốc trước khủng hoảng và thậm chí còn tìm kiếm được cơ hội để tạo giá trị trong khó khăn. Trong khi đó, những doanh nghiệp còn lại đặt cả bộ máy trong tâm thế chờ đợi và bị động, phó mặc. Giai đoạn sắp tới, một tầm nhìn xa và những kế hoạch chi tiết dễ dàng điều chỉnh cho từng doanh nghiệp là điều rất quan trọng. Quản trị tổ chức trong bối cảnh mới xoay quanh 4 nội dung:

#1: Thiết kế bộ máy tinh gọn & cơ cấu tổ chức linh hoạt.

#2: Thiết kế hành trình trải nghiệm gắn kết nhân viên.

#3: Tập trung & Phát triển năng lực lãnh đạo trong tổ chức.

#4: Tạo ra văn hoá tổ chức linh hoạt & thích ứng với sự thay đổi.

Học viện Quản trị HRD Academy thân gửi Quý Anh/Chị Ebook Quản trị tổ chức trong bối cảnh mới để giúp các Chủ doanh nghiệp đưa ra các sáng kiến & giải pháp để dẫn dắt tổ chức vượt qua khủng hoảng & chinh phục các mục tiêu phía trước. 

 

 
Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082